Leergang Chief Data Officer

Transformeer jouw organisatie tot een data gedreven organisatie en maak van data een strategische asset als chief data officer.

De Chief Data Officer (CDO) is de aangewezen functie om vorm en inhoud te geven aan een datastrategie voor de organisatie. Als strategisch business partner is de CDO onmisbaar om de organisatie te transformeren tot een datagestuurde organisatie. De CDO benut en zet beschikbare data maximaal in voor haar diensten. Met de aanstelling van een CDO of CDO office krijgt data een aparte status. Het belang van data moet in de business gevoeld worden om efficiënt te zijn.

Waarom deze opleiding?

 • Speciaal voor de business partner die de organisatie wil transformeren tot een datagedreven organisatie en van data een strategische asset wil maken
 • Les van toonaangevende specialisten en Chief Data Officers uit de praktijk van data, technologie en strategie
 • Uitgebreid naslagwerk; literatuur, lesmateriaal en checklists om nog eens te raadplegen bij uw werkzaamheden

Inhoud

Dag 1 – Data Cultuur

 • Beschouwing over welke culturele en organisatorische veranderingen nodig zijn om een data cultuur te borgen en een data team in te richten
 • Overzicht van bekwaamheden die een CDO dient te ontwikkelen binnen een eigen organisatie om een data gedreven aanpak te kunnen implementeren
 • De impact van het veranderen naar een data gedreven organisatie op bedrijfsprocessen
 • Uitleg over communicatie en verandermanagement in een data gedreven organisatie
 • Belang van stakeholdermanagement en invloed krijgen als CDO in een organisatie
 • Definiëren van wat juiste data cultuur voor organisatie inhoudt en bijbehorende acties

Dag 2 – Data Strategie

 • Uitleg over welke rollen data speelt binnen de organisatie
 • Samenhang van data met andere disciplines als IT-functie, HR-functie, primair proces
 • Data in relatie tot actuele ontwikkelingen op het gebied van technologie en wetgeving
 • Diepgaande uitleg over nut en noodzaak van een weerbare data strategie
 • Een data strategie bepalen vanuit een strategy map
 • Alignement van een data strategie met de bedrijfsstrategie
 • Praktijktips voor het opzetten van een data strategie

Dag 3 – Organisatie, inrichting en team management

 • Het opbouwen van data gedreven team: hoe richt u deze effectief en efficiënt in?
 • Rollen en stakeholders: welke rollen zijn er en hoe te managen?
 • Competenties en vaardigheden: welk type mensen zijn nodig voor data team/afdeling?
 • Datageletterdheid: hoe zorgt u dat dit op het gewenste niveau is en blijft?
 • Het managen van een data team: issues, uitdagingen en oplossingen
 • Omgang met weerstand en behoud van invloed en regie

Dag 4 – Wetgeving, Data-ethiek

 • Overzicht van de belangrijkste wetgeving rond data en gegevensverwerking
 • Actuele juridische ontwikkelingen als Wamca claims, fairness in AI, Transborder Data
 • Flows, Schrems II en de impact op de data-organisatie
 • Wie heeft zeggenschap over data? Waar liggen verantwoordelijkheden?
 • Data-ethiek: Vormgeven van een data-ethische visie voor de organisatie en CDO-functie
 • Overzicht van tools voor de implementatie van data-ethiek in de organisatie
 • Het bouwen van data verantwoorde organisatie, ethiek als enabler en rol van CDO hierbij

Dag 5 – Data Governance & Data Management

 • Bespreking van Data Governance als overkoepelende besturingsfunctie
 • Uitleg over het verschil tussen Data Governance en Data Management
 • Relatie met disciplines als IT Security, software ontwikkeling en Enterprise Architectuur
 • Raamwerk om invulling te geven aan Data Management (DAMA, DMM, DCAM)

Dag 6 – Data Architectuur en ICT

 • Wat is Data Architectuur en wat is het niet? Uitleg aan de hand van de datakwadranten
 • Wegen van belangen van het organiseren van data versus het creëren van waarde met data (bv. Data Science) en hoe u daarin kunt kiezen
 • De innige relatie van Data Architectuur met strategie, governance en wetgeving (privacy)
 • De vertroebelde relatie van data-architectuur met technologie; een positionering
 • Het profiel medewerker wat tegenwoordig wordt gevraagd

Dag 7 – De CDO en Data Architectuur (governance)

 • Introductie van het begrip ‘Dataschuld’ en waarom dit een belangrijk stuurinstrument is
 • Datakwaliteit ‘doe’ je niet, dat ben je….
 • Verticale Datadefinitie Architectuur (data in rust); de wijze waarop kennis, informatiestructuren en regels worden gedefinieerd en geëxpliciteerd
 • Horizontale/datalogistieke architectuur (data in beweging); de wijze waarop gegevens worden verwerkt en toegang wordt verschaft
 • De CDO, diens rol binnen Data Architect

Dag 8 – Data Analytics

 • Analytics strategie: hoe passen uiteenlopende technieken en platforms bij elkaar?
 • Een groei model: wat zijn de fases in volwassenheid die bedrijven doorlopen?
 • Dashboard & scorecards: vastleggen van institutionele kennis en van analytics strategie
 • Hoe zorgt u dat uw data analytics strategie aansluit bij de bedrijfsstrategie?
 • Predictive modelling, Machine Learning & AI, waarom komen hier de meeste revenuen vandaan?
 • Overzicht van algoritmes en technieken, analytics governance
 • Het hoe en waarom van monitoring, hoe meet en kwantificeert u succes?

Doelgroep

• Data managers
• Analytics officers
• Risk officers
• Informatiemanager
• Data Architecten/ Scientists

Aanmelden

Registratie en facturatie voor deze training verloopt via onze samenwerkingspartner Outvie.

Leden van het Data & Insights Network kunnen zich hier aanmelden*

*Leden van het Data & Insights Network kunnen een 10% kortingscode opvragen vóór hun aanmelding via opleidingen@dinetwork.nl

Niet-leden kunnen zich hier aanmelden

Praktische informatie

Data
21 & 29 september, 5 &13 oktober, 2, 10, 16 & 24 november 2023
Locatie
Amsterdam & online
Kosten
€6.999,- excl. BTW
Leden van het Data & Insights Network ontvangen 10% korting

Docenten

Barbara Peruskovic

Data Governance Advisor, Data Coase

Wouter van Aerle

Managing partner, Deltiq Group BV

Tanaquil Arduin

Chief Data Officer (CDO), gemeente Den Haag

Ted Oliekan

Chief Data Officer, DCMR Milieudienst Rijnmond

Annemarie Bloemen

Privacy Advocaat, Partner, De Roos Advocaten

Vanessa Visser

Chief Data Officer, Kamer van Koophandel (KVK)

Geoffrey van Meer

Product Manager Data (SAFe), Essent

Ronald Damhof

Enterprise Data Architect, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Marco Wobben

Directeur, BCP Software

Laura van Gijn

Advocaat IE, IT- en Privacyrecht, De Roos Advocaten

Piek Visser-Knijff

Ethicus en founder, Filosofie in actie

Els Dees

Data Architect en adviseur, Eigenaar, The Data Effect