AVG in de praktijk – Overheidssector

[speciale sessie voor enerzijds overheidsvertegenwoordigers die zich bezighouden met statistisch onderzoek en anderzijds onderzoeksorganisaties, die voor de overheid werken]

Als overheidsopdrachtgever ben je minder vrij dan een opdrachtgever uit de particuliere sector. En als daarvoor werkende onderzoeksorganisatie dus ook. Tijdens deze informatieve sessie voor zowel opdrachtgever als bureau kijken we naar de AVG in de praktijk. 

Inhoud

Ontdek alles over het wel of niet gebruiken van het gerechtvaardigd belang als grondslag, toestemming van respondenten en wettelijke verplichtingen die aan overheidsinstanties zijn opgedragen. En in hoeverre wetgeving uit de EU of uit een formele wet hierop van invloed zijn. 

We bespreken verder de eigen versie van de verwerkingsovereenkomst voor de overheid en werpen een blik op de algemene voorwaarden van de overheid Ariv of Arvodi. Ook de standardclauses voor het verwerken van de gegevens buiten de Europese Unie stippen we even aan.  

Als dit allemaal helder is, kan worden gestart met het uitvoeren van het statistisch onderzoek. Ook hier geldt: It takes two to tango – verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. 

Tot slot nemen we tijdens deze training alle normen onder de loep die relevant zijn wanneer er gewerkt wordt met overheidsdata en die samenkomen in de Gedragscode: 

  • Privacy: Over de principes van onderzoek en de rechten van respondenten 
  • Provenance: Over dataverzameling (ongeacht de methode) 
  • Security: Over de minimale maatregelen voor beveiliging van onderzoeksgegevens 
  • Stewardship: Over procedures en voorwaarden voor goed databeheer  
  • Handhaving: Over de klachtenregeling en geheimhouding 
  • AVG terugblik
  • Verschillende regimes
  • Effectief anonimiseren
  • AVG en onderzoek

Docent

Alexander Singewald

Legal Counsel Data Protection and Legal Data Strategy

Mr Alexander J.J.T. Singewald heeft jarenlange ervaring als adviseur en docent op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast staat hij organisaties bij in procedures. Internationaal is hij onder andere voorzitter van de Disciplinairy Committee van de Esomar en volgt hij verschillende wetgevingsdossiers binnen de Europese Unie op de voet en de uiteindelijk toepassing daarvan binnen Nederland.

Praktische informatie

Niveau
Niveau A, B en C
Inclusief
Lesmateriaal en Certificaat
Kosten
VIP-Member van het D&IN, VSO-, VBO-lid € 310,- excl. BTW
Niet-leden € 445,- excl. BTW