Wanneer je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, geef je automatisch toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven van het Data & Insights Network en de Daily Data Bytes.

Bijeenkomsten voor VIP-members en Expert Members van het Data & Insights Network

  • Voor de VIP-members zijn alle bijeenkomsten inbegrepen of zijn met een hoge VIP-discount toegankelijk.
  • Voor de Expert members zijn de bijeenkomsten van het gekozen netwerk ook inbegrepen.
  • Fiends van het Data & Insights Network mogen jaarlijks één bijeenkomst van een netwerk naar keuze kosteloos bezoeken.
  • Niet-leden van het Data & Insights Network betalen €75,- voor een bijeenkomst van een netwerk naar keuze.

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens voor deze bijeenkomsten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement (https://datainsightsnetwork.nl/privacybeleid) van het Data & Insights Network van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden algemeen

  • Het is niet mogelijk een inschrijving te annuleren. Als je verhinderd bent is het mogelijk een collega als vervanger op te geven via info@dinetwork.nl. De condities voor VIP-members/Expert Members blijven gelijk indien de vervanger tevens VIP-member/Expert Member is.
  • Er is een No-show fee voor Friends van €50,00 (excl. BTW).

Events

Data Analytics Congres en SMART Congres

Het is mogelijk een inschrijving te annuleren. Dit doe je uiterlijk 24 uur van tevoren via info@dinetwork.nl. Als je verhinderd bent is het mogelijk een collega als vervanger op te geven via info@dinetwork.nl. Het tarief voor VIP-members/Expert Members blijft alleen geldig indien de vervanger tevens VIP-members/Expert Members is.

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens voor deze bijeenkomsten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement (https://datainsightsnetwork.nl/privacybeleid) van het Data & Insights Network van toepassing.

Sensory Symposium

Cancellation for this event is not possible. If you are unable to attend, it is possible to register a colleague as a replacement via info@dinetwork.nl. The discount for VIP-members/Expert Member only remains valid if the replacement is also a VIP-member/Expert Member.

If the event is rescheduled, the tickets remain valid and no tickets will be credited.

The Data & Insight Network processes personal data for conferences. The privacy statement  applies to this data processing.

MIE

Elke VIP-member ontvangt een gratis toegangsticket voor het MIE op een dag naar keuze.

Annuleren voor dit event is niet mogelijk. Indien je verhinderd bent, is het uiteraard wel mogelijk een collega als vervanger op te geven via registratie@dinetwork.nl.

De inschrijver die zich voor een bepaalde dag heeft aangemeld, heeft de mogelijkheid om met de gekregen ticket voor de andere eventdag te kiezen. Hiervoor hoeft de deelnemer zich niet opnieuw in te schrijven.

Wij maken je erop attent dat gedurende het MIE foto’s en video’s worden gemaakt. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden in onze communicatie-uitingen.

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens voor deze bijeenkomsten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement (https://datainsightsnetwork.nl/privacybeleid) van het Data & Insights Network van toepassing.

Junior MIE

Annuleren voor dit event is niet mogelijk, er kan geen restitutie aangevraagd worden voor dit evenement.

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens voor deze bijeenkomsten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement (https://datainsightsnetwork.nl/privacybeleid) van het Data & Insights Network van toepassing.

Data & Insights Awards Uitreiking

Annuleren voor dit event is niet mogelijk. Indien je verhinderd bent is het uiteraard wel mogelijk een collega als vervanger op te geven via info@dinetwork.nl. Het tarief voor VIP-members/Expert Members blijft alleen geldig indien de vervanger tevens VIP-members/Expert Members is.

Per Agency- en Company lidmaatschap is één gratis kaart beschikbaar!

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens voor deze bijeenkomsten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement (https://datainsightsnetwork.nl/privacybeleid) van het Data & Insights Network van toepassing.

Data & Insights Network Nieuwjaarsborrel

Mocht je verhinderd zijn dan vernemen wij dat graag uiterlijk 24 uur van tevoren door een schriftelijk afmelding per mail naar info@dinetwork.nl.

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens voor deze bijeenkomsten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement (https://datainsightsnetwork.nl/privacybeleid) van het Data & Insights Network van toepassing.

Data & Insights Network Golfbokaal

Annuleren voor dit event is niet mogelijk. Indien je verhinderd bent is het uiteraard wel mogelijk een collega als vervanger op te geven via info@dinetwork.nl

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens voor deze bijeenkomsten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement (https://datainsightsnetwork.nl/privacybeleid) van het Data & Insights Network van toepassing.

Data & Insights Academy

Bedenktermijn

Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving van de cursus. Dit geldt niet voor in-company trainingen. Binnen deze tijd kan jouw inschrijving zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden. Doe dit schriftelijk door een mail te sturen naar opleidingen@dinetwork.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Na deze termijn is annuleren niet meer mogelijk. Indien je verhinderd bent is het uiteraard wel mogelijk een collega als vervanger op te geven via opleidingen@dinetwork.nl. De korting voor persoonlijke leden blijft alleen geldig indien de vervanger ook persoonlijk lid is.

Indien je een persoonlijk lidmaatschap overneemt van een collega, ontvang je alleen de korting voor persoonlijke leden als de overname voor aanvang van de workshop heeft plaatsgevonden. Het is dus niet mogelijk om met terugwerkende kracht korting te ontvangen.

Bij onvoldoende interesse kan de cursus worden geannuleerd. Cursisten ontvangen hun inschrijfgeld dan uiteraard retour. 

Sensorisch Onderzoek A en B Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering tot vier weken voor aanvang geldt 100% restitutie. Bij annulering tot twee weken voor aanvang geldt 50% restitutie. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus wordt er niet meer gerestitueerd.

Indien je verhinderd bent is het uiteraard mogelijk een collega als vervanger op te geven via opleidingen@dinetwork.nl. Het tarief voor VIP-members/Expert Members blijft alleen geldig indien de vervanger tevens VIP-members/Expert Members is.

Bij onvoldoende animo kan de cursus worden geannuleerd. Cursisten ontvangen hun inschrijfgeld dan retour. 

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens voor deze bijeenkomsten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement (https://datainsightsnetwork.nl/privacybeleid) van het Data & Insights Network van toepassing.

Softwaregebruik bij de Data & Insights Academy en Sensorisch Onderzoek A en B

Indien het gebruik van een computer en specifieke software noodzakelijk is dan zal het Data & Insights Network dit vooraf bij de cursusinformatie aangeven. De cursist en het bedrijf waar de cursist werkzaam is, zijn ervoor verantwoordelijk dat een licentie ook offline buiten het eigen netwerk werkzaam is. Indien licenties op concurrent users gebaseerd zijn, kan dit een probleem opleveren. Neem dan contact op met jouw ICT-afdeling om dit probleem te verhelpen. Dit probleem speelt wat vaker bij grote bedrijven. Indien er binnen jouw organisatie geen ICT-afdeling aanwezig is, kan je er waarschijnlijk wel vanuit gaan dat het gebruik van de software buiten het eigen netwerk geen probleem zal opleveren. Een oplossing om dit probleem te omzeilen is om een privé-laptop te gebruiken met een proefversie van de software, dan weet je zeker dat het programma zal gaan werken voor de duur van de proeftijd.

Het Data & Insights Network verwerkt persoonsgegevens voor deze bijeenkomsten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement (https://datainsightsnetwork.nl/privacybeleid) van het Data & Insights Network van toepassing.

Examens Sensorisch onderzoek A en B

  • Het verzetten van het Examen Sensorisch Onderzoek door individuele kandidaten die zich via het Data & Insights Network hebben ingeschreven, kan tot vier weken voor afname van het digitale examen kosteloos.

Vanaf vier weken voor afname van een digitaal examen tot één week voor afname van het examen bedragen de kosten voor het omzetten van het examen €100.

Binnen een week voor afname van het digitale examen is verzetten, in verband met reeds gemaakte planning en kosten, niet meer mogelijk en is het volledige examengeld verschuldigd.

Voor alle kandidaten geldt dat het volledige examengeld verschuldigd is wanneer de examenkandidaat zonder tijdig verzetten of annuleren van het examen niet aanwezig is op de examendag.

  • In alle gevallen blijft de kandidaat ervoor verantwoordelijk erop toe te zien dat het examengeld tijdig wordt betaald. Annulering van de inschrijving door een kandidaat, die zich via het Data & Insights Network inschrijft, dient per e-mail of schriftelijk te geschieden via info@dinetwork.nl. Bij een fysiek examen geldt dat als er op de examendag geen betaling van het examengeld is ontvangen alleen aan het examen kan worden deelgenomen nadat de kandidaat ter plaatse de gefactureerde examenkosten betaalt. Er wordt dan wel een extra toeslag bovenop het examengeld in rekening gebracht.

Technische eisen

  • De examenkandidaat dient zelf zorg te dragen voor een desktop of laptop, waarop gedurende het examen alleen de examenmodule geopend mag zijn en er geen andere apps of verbindingen al dan niet via internet geopend mogen zijn (er wordt streng gecontroleerd of er geen andere applicaties dan de examenapplicatie ten tijde van de toets worden gebruikt).
  • Met deze desktop of laptop dient een normale internetverbinding met WiFi tot stand gebracht te kunnen worden. De kandidaat is er zelf voor verantwoordelijk dat eventuele anti-virus/firewalls een reguliere internetverbinding niet blokkeren. Het Data & Insights Network zorgt alleen voor een regulier WiFi kanaal met bijbehorend wachtwoord.