Het Data & Insights Network hanteert voor 2024 de volgende prijsstelling*:

 • Bedrijfslidmaatschap € 499,-
 • Persoonlijk (VIP) lidmaatschap (inclusief gratis MIE-kaart) € 172,-
 • Advanced Membership Companies voorstel op maat
 • Bijzonder (Expert) lidmaatschap € 181,-
 • Expert Plus lidmaatschap (inclusief gratis MIE-kaart) € 251,-
 • Lidmaatschap Greyhounds (inclusief gratis MIE-kaart) € 79,-

* Bovenop deze tarieven komen nog de vaste, sectie-gerelateerde toeslagen. Companies zijn voor ons gebruikers van Data & Insights (opdrachtgevers). Onder Agencies verstaan wij leveranciers van Data & Insights (bureaus). Alle bedragen zijn excl. BTW

Toeslagen Agencies & Selectiebureaus

Voor de sectie Agencies & Selectiebureaus gelden per sectie voor 2024 de volgende toeslagen bovenop de lidmaatschapstarieven:

A. Toeslag op basis van het aantal fte’s (alle medewerkers op de payroll)

 • 1 fte Onderzoekbureaus € -176,- (het betreft hier een korting)
 • 2 fte’s  € 61,-
 • 3 t/m 5 fte’s  € 293,-
 • 6 t/m 10 fte’s € 1.337,-
 • 11 t/m 15 fte’s € 1.604,-
 • 16 t/m 25 fte’s  € 4.308,-
 • 26 t/m 50 fte’s  € 6.559,-
 • 51 t/m 100 fte’s  € 13.127,-
 • 101 t/m 250 fte’s  € 18.233,-
 • >250 fte’s  € 27.182,-

B. Toeslag AWVN

Deze geschiedt op basis van het aantal fte’s. Voor 2024 is deze toeslag bepaald op € 4,95 per fte, met een plafond van 100 fte.

C. Toeslag omzetregistratie (alleen voor Agencies)

Voor 2024 bedraagt de toeslag omzetregistratie t.b.v. Data & Insights Trendreport:

 • t/m 5 fte € 3,65 per fte
 • > 5 fte € 3,10 per fte

Toeslag sectie Toeleveranciers

Voor de sectie toeleveranciers geldt een toeslag, deze bedraagt voor 2024 € 1.034,-. 
Toeleveranciers met 1 fte krijgen een korting van 50% op de toeslag.

Pro Rato verrekening

Vanaf 1 april van een kalenderjaar worden de volgende componenten pro rato voor het resterende aantal maanden van het kalenderjaar in rekening gebracht:

 1. Companies | Bedrijfslidmaatschap
 2. Agencies | Bedrijfslidmaatschap – A. Toeslag obv aantal fte
 3. Toeleveranciers | Bedrijfslidmaatschap – toeslag
 4. Selectiebureaus | Bedrijfslidmaatschap – A. Toeslag obv aantal fte
 5. Bijzonder (Expert) lidmaatschap

Voorwaarden Lidmaatschap

Zoals beschreven in de statuten, artikel 5.2:

Lidmaatschappen worden stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk* of langs elektronische weg geschieden en niet eerder ingaan dan tegen het eind van het kalenderjaar, met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden voor bedrijfsleden/partnerships en een opzeggingstermijn van ten minste één maand voor persoonlijke leden en de bijzondere leden. Opzeggen kan pas na 1 kalenderjaar aansluitend op het jaar waarop het lidmaatschap is verleend. Mocht men via een ledenactie met afwijkende voorwaarden lid zijn geworden dan zijn die afwijkende voorwaarden bepalend voor het moment dat men kan opzeggen.

* Opzeggen mag ook per e-mail via ledenadministratie@dinetwork.nl

Membership contracts run for 1 year and are renewable by tacit agreement for further periods of one year unless notice of termination is submitted:

For corporate memberships: 3 months before the expire of one of the one-year periods of tacit renewal. For personal memberships: 1 month before the expire of one of the one-year periods of tacit renewal. Notice of termination is accepted after 1 calendar year after the startdate in the year of membership. Notice of termination to be sent by email to ledenadministratie@dinetwork.nl. Different terms and conditions may apply to memberships that are the result of special offers.