Klachten

1. Indien een opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over een cursus/training van het Data & Insights Network, of over één van onze trainers bij de Data & Insights Academy of over werkzame personen, dan wordt verzocht een e-mail te sturen naar opleidingen@dinetwork.nl

2. De ontvangst van een klacht wordt binnen 14 dagen per mail bevestigd. De Algemene voorwaarden van Opleidingen – Data & Insights Network zijn van toepassing.

3. Er wordt binnen 4 weken per mail op de klacht gereageerd. Indien deze termijn onverhoopt te kort blijkt, bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek of gesprek nodig is, wordt een nieuwe reactietermijn overeengekomen en per e-mail bevestigd.

4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

5. Klachten, en de bij de behandeling daarvan gebruikte documenten, worden gedurende drie jaar digitaal bewaard en aansluitend vernietigd tenzij daartegen dringende bezwaren zijn.

Geschillen

Mocht een klacht niet naar tevredenheid van partijen kunnen worden opgelost, dan wordt een onafhankelijke derde om een bindend advies gevraagd voor het Data & Insights Network. Eventuele consequenties worden door Data & Insights Network binnen 14 dagen afgehandeld.

Indien je ontevreden bent over de afhandeling van een klacht, neem je contact op met de heer Drs. A. Singewald, jurist, via singewald@privacy.nl