Over
Data & Insights Network

KRACHTENBUNDELING, INSPIRATIE EN GRIP

Het Data & Insights Network verbindt iedereen die zich professioneel bezighoudt met human data, insights en onderzoek, biedt kennis & inspiratie en borgt & versterkt de kwaliteit van data en de inzichten die daaruit voortkomen. D&IN draagt bij aan een sterke positie van de branche door inzicht in menselijk gedrag bij het vormen van beleid en het nemen van beslissingen in organisaties relevant en betekenisvol te maken.

Meer over ons Netwerk

Ons netwerk in cijfers

Actieve leden
01234567890
01234567890
01234567890
01234567890
Kennisbank artikelen
01234567890
01234567890
01234567890
Events per jaar
01234567890
01234567890
01234567890
Docenten
01234567890
01234567890
01234567890

Een betrouwbaar en deskundig kenniscentrum

Het Data & Insights Network is een betrouwbaar en deskundig kenniscentrum voor strategische, tactische en organisatorische uitdagingen op het gebied van data, analytics en research. Aangesloten professionals en gebruikers kunnen bij het Network terecht met al hun vragen. 

Wij helpen ons netwerk om samen sterk te staan

Het Data & Insights Network gelooft in de synergie die optreedt wanneer professionals uit het data & insights vakgebied elkaar ontmoeten als een doorslaggevende factor voor innovatie. Daarom organiseren we jaarlijks diverse events, trainingen en congressen, die aansluiten op de laatste insights en issues die spelen binnen het vakgebied. Tijdens deze bijeenkomsten laten bezoekers zich inspireren door (inter)nationale keynotes, bevlogen presentaties en boeiende sessies met branchegenoten.

Onze leden hebben een streepje voor

Het Data & Insights Network is er onvoorwaardelijk voor haar leden. We maken ons hard voor de branchebelangen in het algemeen en de belangen van de bij ons aangesloten bureaus en professionals in het bijzonder. We zijn op de hoogte van actuele wetgeving en mengen ons waar nodig in het publieke debat. We houden ons actief bezig met alle issues die spelen op het gebied van privacy, integriteit en inzichten over managementsystemen.

Team D&IN

Bestuur

Statuten