Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Gerda Arends-Ruitenberg is de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor alle medewerkers van de bij het Data & Insights aangesloten bedrijven.. Medewerkers kunnen bij haar terecht in het geval men grensoverschrijdend gedrag ervaart in dewerkomgeving, wat dat ook moge zijn. Zij biedt niet alleen een luisterend oor, maar adviseert ook over vervolgstappen. Met dit initiatief willen wij een veilige werkomgeving creƫren door het bevorderen van vertrouwensvolle samenwerking, het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, en het bieden van ondersteuning via een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor alle aangesloten organisaties.

Download hier het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

 

De vertrouwenspersoon is er om meldingen van grensoverschrijdend gedrag op te vangen en om melders te ondersteunen. Dit geldt voor interne situaties binnen de aangesloten organisaties van het D&IN-netwerk, maar ook voor situaties binnen commissies, werkgroepen en andere activiteiten van het netwerk. De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt binnen de D&IN-community. Samengevat kunnen de volgende profielen gebruikmaken van de vertrouwenspersoon:

– Werknemers van organisaties aangesloten bij D&IN

– Vrijwilligers (commissie-, werkgroep- en juryleden) betrokken bij D&IN

– Werknemers werkzaam bij leden van D&IN

 

Contactinformatie Vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen vertrouwelijk een melding doen bij Gerda Arends-Ruiterberg via:

E-mail: gerda@roodenraad.nl

Telefoon: 06 41 878 027

  • Opvang
  • Oplossingsgericht
  • Begeleiden
  • Voorlichten & Adviseren

De vertrouwenspersoon voert onder andere de volgende taken uit

De vertrouwenspersoon voert onder andere de volgende taken uit

De vertrouwenspersoon voert onder andere de volgende taken uit

De vertrouwenspersoon voert onder andere de volgende taken uit

Zorgen voor eerste opvang van medewerkers die ongewenst gedrag ervaren en hulp en advies nodig hebben

Onderzoeken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is en daarna het slachtoffer informeren over de beschikbare oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

Begeleiding bieden bij het aan de orde stellen van de zaak bij een klachtencommissie of de leiding van de organisatie en doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, zoals een mediator.

Voorlichting geven over de aanpak van ongewenst gedrag en het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

Weet meer en
Weet het eerder

Als lid heb je toegang tot een schatkamer aan kennis en kun je altijd bellen voor advies of vragen.

Sluit je aan