Cursus Sensorisch Onderzoek A

Sinds 2002 worden jaarlijks de landelijk erkende NIMA-Data & Insights Network examens Sensorisch onderzoeker A (en B) afgenomen onder auspiciën van de profgroep Sensorisch onderzoek van de Data & Insights Network. Examenkandidaten bereiden zich zelfstandig voor op deze examens. Maar zonder steun van een docent of medecursist en zonder tests om te zien of je bij het studeren op de goede weg bent, is dat een pittige klus. Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker A.

Inhoud

CURSUSDATA 

Cursusdag 1: 10 januari maart 2024, 10.00 – 16.30 uur
Cursusdag 2: 24 januari 2024, 10.00 – 16.30 uur
Terugkom middag: 6 maart 2024, 12.30 – 16.30 uur

Examen: 13 maart 2024

De cursus wordt georganiseerd door de profgroep Sensorisch onderzoek van de Data & Insights Network. Aansluitend zal er een terugkommiddag worden georganiseerd om de besproken stof nogmaals ter herhalen. De cursus start bij een minimale aanmelding van 6 personen. 

De basis vormt het boek Proeven van succes, zesde volledig herziene druk, van Joep Brinkman waarvan zowel de leerstof als de opgaven worden besproken. De cursus bestaat uit het behandelen van een alle relevante hoofdstukken van het studieboek Proeven van succes, het nabespreken van de gemaakte opdrachten en het beantwoorden van vragen.

Lees verder voor meer informatie over cursusinhoud, leerdoelen, studiebelasting en examen.

Docent

Harry Vogel

Docent Scheikunde Voedingsmiddelentechnologie en lid examencommissie Sensorisch onderzoek

Harry Vogel is docent Scheikunde, Voedingsmiddelentechnologie en Sensorisch Onderzoek bij Hogeschool Inholland Delft/Amsterdam. Daarnaast is hij lid van de Examencommissie Sensorisch Onderzoek van de MOA op het gebied van het examen sensorisch onderzoeker B NIMA/Data & Insights Network.

Examen

De studie wordt afgerond met een officieel Data & Insights Network-NIMA Examen. Het examen vindt digitaal plaats in Amsterdam bij het Data & Insights Network. U dient daarvoor uw eigen laptop mee te nemen. Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de cursus een officieel Data & Insights Network-NIMA diploma Sensorisch onderzoeker A. 

Doel

De cursus omvat de basiskennis voor een sensorisch onderzoeker op mbo-/hbo-niveau.De cursus omvat de basiskennis voor een sensorisch onderzoeker op mbo-/hbo-niveau.

Incompany training

Deze cursus kan ook incompany worden gegeven. Incompany trainingen zijn maatwerk. De opleider zal in overleg met de betrokken organisatie een inventarisatie maken van de kennisbehoefte van de organisatie. Op grond daarvan zal een cursusprogramma worden opgesteld, dat naadloos aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. De incompany training zal in nauw overleg met de organisatie gepland worden. 

De kosten van de training worden bepaald aan de hand van de tijdsinvestering die er voor de trainingsleider mee gemoeid is. Voor meer informatie over de kosten van een incompany training kun je contact opnemen met opleidingen@dinetwork.nl T. 0205810711.

INSCHRIJVEN

IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN

Praktische informatie

Niveau
Niveau B – Enige ervaring
Opbouw
50% Theorie
50% Praktijk
Inclusief
Certificaat
Kosten
De kosten van deelname aan de cursus onderzoeker A bedragen € 1.295 excl. BTW) per persoon.

Dit is inclusief Data & Insights Network/NIMA examen Sensorisch onderzoek A (t.w.v. € 350,-) en een bundeling van de getoonde sheets.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van sensorisch onderzoek, daarvoor (meer) theoretische kennis willen opdoen en dat bekroond willen zien met het erkende NIMA-Data & Insights Network diploma Sensorisch onderzoeker A.