Examen Sensorisch Onderzoeker B

De sensorisch onderzoeker op Data & Insights Network/NIMA B beheerst de basis voor het vertalen van niet-complexe problemen in een opzet voor sensorisch onderzoek. Inclusief bijbehorende projectmatige aanpak van screening en training van respondenten, de uitwerking, analyse, interpretatie en presentatie.

Voor wie?

Dit examen is bestemd voor personen die werkzaam zijn in of zich willen kwalificeren voor een functie in sensorisch onderzoek in een niet-complexe context. Dit houdt in dat het profiel gericht is op een startend medewerker. Een gangbare functienaam voor Sensorisch Onderzoeker B is: (junior)-projectleider, werkzaam onder toezicht van een senior projectleider.

Exameninhoud

Het Data & Insights Network/NIMA B Sensorisch Onderzoek examen duurt 2,5 uur en bestaat uit open vragen. Naast vaardigheden worden kennis en inzicht getoetst op het gebied van:

  • Zintuiglijke waarneming
  • Testmethoden
  • Statistische verwerking van gegevens
  • Respondenten
  • Onderzoekscondities

Meer informatie

Dit examen wordt jaarlijks afgenomen door het Data & Insights Network in samenwerking met NIMA.

Tijdens het examen worden bijlagen IV-3 en de tabellen IV-1 bundel uitgedeeld.

Voor dit examen biedt het Data & Insights Network een cursus aan. 

Zesde, herziene editie boek Proeven van succes
Proeven van succes is hét boek dat dé methoden en toepassingen van sensorisch onderzoek behandelt.

Bekijk hier het examenreglement inclusief de exameneisen.

Bij het boek zijn antwoorden en opdrachten gemaakt zodat deelnemers zich kunnen voorbereiden op het Examen Sensorisch onderzoek B van de D&IN en NIMA. Download deze PDF’s: Opgaven & Antwoorden

Heb je vragen over het examen, neem dan contact met het Data & Insights Network via opleidingen@dinetwork.nl of met NIMA via examens@nima.nl. Voor urgente zaken kun je tijdens kantooruren contact met MOA via 020 58 10 710. Graag maken we je erop attent dat het antwoord op veel vragen te vinden is op NIMA website.

Praktische informatie

Kosten
De kosten voor het examen Sensorisch Onderzoek B bedragen €485,-
Na inschrijving ontvang je separaat een factuur.

Examencommissie Sensorisch Onderzoek

Vera van Stokkom – Voorzitter, Docent-onderzoeker Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland
Marlou Lasschuijt – Postdoctoral Researcher – Eating behavior, Physiology & Sensory, Wageningen University & Research
Mathijs Sijperda – Docent communicatie – gedrag – onderzoek / opleiding VD, Hanzehogeschool Groningen
Harry Vogel – Docent Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland
Saskia Kamps – Sensory Consultant