Modellen voor Marketing Insights

Een marketingvraag kun je pas echt beantwoorden als je hierbij gebruik maakt van de juiste onderzoeksmethode en het juiste model. Ze zorgen dat je snel tot de kern van een probleem kunt komen om slagvaardig advies te geven of gericht onderzoek kunt opzetten voor de ontwikkeling van effectief marketingbeleid.

In deze workshop leer je via herkenbare cases en/of je eigen concrete vraag hoe je uit het beschikbare aanbod bij iedere marketingvraag het juiste model kiest en welke onderzoeksmethode je daarbij het best kunt gebruiken om die vraag ook expliciet, systematisch en onderbouwd te kunnen beantwoorden.

Inhoud

De workshop bestaat uit vier blokken:  

  1. modelmatig denken en de rol van het conceptuele model; 
  2. modellen voor strategische beleidsbeslissingen bijvoorbeeld in het kader van de doelgroep, het merkbeeld en de positionering; 
  3. modellen die worden gehanteerd bij innovatie en New Product Development
  4. en tenslotte modellen voor de evaluatie en controle fase met het oogpunt op marktevaluatie en effectiviteit. 

Elk blok wordt in circa 1,5 uur behandeld, waarbij het laatste halfuurtje met een praktijkcase in kleine teams wordt afgesloten, zodat je de stof ook leert toepassen en de eigen onderzoeksvraag voldoende aan bod kan komen. 

Deelnemers kunnen een eigen, actuele onderzoeksvraag meenemen, die tijdens de workshop zal worden behandeld. Mochten er meer dan 4 eigen onderzoeksvragen door deelnemers worden ingebracht, dan zullen de eigen onderzoeksvragen worden gegroepeerd naar topic en binnen teams van vraag-owners worden behandeld. Mail je eigen onderzoeksvraag bij voorkeur minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de Academy voor een optimaal leereffect bij alle deelnemers.   

Deze workshop is een uitstekend vervolg op de workshop ‘Wat is de vraag?’ van Durk Bosma maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. 

ACTIE: Schrijf je nu in en ontvang het boek ‘Modellen voor Marketing-Insights uit de beroepspraktijk van consumentengedrag, marktonderzoek en analytics’ kosteloos!

Docent

Anita Cox

hogeschool-docent Marketing Research bij het Institute Marketing & Commerce van de Hogeschool Utrecht

Studeerde Culturele Filosofie en Massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte als moderator bij een klein kwalitatief bureau en daarna als Client Service Manager en Insights Director bij een groot internationaal marktonderzoekbureau (Synovate, tegenwoordig Ipsos). Momenteel is zij werkzaam als senior onderzoeker en projectleider bij het Lectoraat Marketing, Marktonderzoek & Innovatie en hogeschool-docent Marketing Research bij het Institute Marketing & Commerce van de Hogeschool Utrecht. Zij publiceert regelmatig in vaktijdschriften en op online platforms over haar projecten. Cox heeft zitting in de Curriculum Regie Groep van de opleiding commerciële economie en het bestuur van de Sectie Onderwijs van de MOA, waar zij onder meer Junior MIE initieerde.

Norbert Scholl

Zelfstandig onderzoeker Candor Consult

Studeerde Economie (Zuyd Hogeschool) en Psychologie (Universiteit van Amsterdam) en werkte als kwalitatief marktonderzoeker bij verschillende grote markt-onderzoekbureaus, zoals GfK en Ipsos. Sinds 2004 werkt hij als zelfstandig onderzoeker onder de naam Candor Consult. Hij is mede-auteur van het boek Kwalitatief Marktonderzoek – Theorie en praktijkcases (1995) dat ook in het Engels is vertaald (2001), en schreef naast verschillende artikelen ook een handleiding voor kwalitatief interviewen voor de MOA. In 2015 richtte hij het social medium BuurtApp.nl op dat tot doel heeft om de cohesie tussen buurtbewoners te vergroten. De afgelopen jaren was Scholl werkzaam als docent bij de Vrije Universiteit en recent ook bij Hogeschool Utrecht.

Praktische informatie

Niveau
Niveau B – Enige ervaring
Opbouw
70% Theorie
30% Praktijk
Inclusief
Lesmateriaal, Certificaat, Koffie/thee en Lunch
Kosten
VIP-Member van het D&IN, VSO-, VBO-lid €465,- excl. BTW
Niet-leden €665,- excl. BTW