Cursus Sensorisch Onderzoek A

Sinds 2002 worden jaarlijks de landelijk erkende NIMA-Data & Insights Network examens Sensorisch onderzoeker A (en B) afgenomen onder auspiciën van de profgroep Sensorisch onderzoek van de Data & Insights Network. Examenkandidaten bereiden zich zelfstandig voor op deze examens. Maar zonder steun van een docent of medecursist en zonder tests om te zien of je bij het studeren op de goede weg bent, is dat een pittige klus. Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker A.

CURSUSDATA 

Cursusdag 1: 8 januari 2025, 10.00 – 16.00 uur

Cursusdag 2: 29 januari 2025, 10.00 – 16.00 uur

Terugkom middag: 26 februari 2025, 12.30 – 16.30 uur

Examen: 5 maart 2025 van 14:00 uur – 16:00 uur

Inhoud

De cursus wordt georganiseerd door de profgroep Sensorisch onderzoek van de Data & Insights Network. Aansluitend zal er een terugkommiddag worden georganiseerd om de besproken stof nogmaals ter herhalen.

De basis vormt het boek Proeven van succes, zesde volledig herziene druk, van Joep Brinkman waarvan zowel de leerstof als de opgaven worden besproken. De cursus bestaat uit het behandelen van een alle relevante hoofdstukken van het studieboek Proeven van succes, het nabespreken van de gemaakte opdrachten en het beantwoorden van vragen.

Cursusinhoud

 • de rol van sensorisch onderzoek bij kwaliteitscontrole, houdbaarheidstesten, procesveranderingen, productontwikkeling en consumentenonderzoek;
 • zintuigen en waarneming, psychologische en sociale aspecten, individuele verschillen per mens;
 • analytisch en hedonisch onderzoek;
 • productgericht en consumentgericht onderzoek:
 • voorbereiden en afnemen van vragenlijsten en testen ((semi-)monadisch, paarsgewijs, verschiltesten, beschrijvende testen, panelselectie-, -trainings- en –monitoringstesten);
 • rapporteren in tabellen en grafieken, gebruikmakend van eenvoudige beschrijvende statistiek;
 • testlocaties en -omstandigheden;
 • respondenten;
 • software voor sensorisch onderzoek:
 • ‘Good Sensory Practice’ (bewaarcondities en (voor)bereiding van producten, aanbiedingsdesigns, testmateriaal, codering, hygiëne)

Leerdoelen

 • Je kunt bij een ontwikkelingsleerdoel het beste toepassingsgebied (oa kwaliteitsonderzoek, houdbaarheidstesten etc) van sensorisch onderzoek selecteren. (TOEPASSEN/ INZIEN)
 • Je kunt de zintuigen en zintuiglijke waarneming van de mens als meetinstrument benoemen. (WETEN en INZIEN)
 • Je kunt het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek en tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen. (WETEN)
 • Je kunt de juiste sensorische verschil- en beschrijvende test aanduiden. (INZIEN)
 • Je kent de criteria van panelselectie (grootte panel en eisen panelleden), en beslissen of er een getraind, ongetraind, intern of extern panel wordt gekozen. (ANALYSEREN en INZIEN en TOEPASSEN)
 • Je kunt de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ toepassen. (TOEPASSEN)
 • Je kunt een testformulier opstellen voor sensorisch onderzoek door middel van descriptorengeneratie en keuze voor geschikte vraagstelling en schaalgebruik (INZIEN en TOEPASSEN)

Docent

Harry Vogel

Docent Scheikunde Voedingsmiddelentechnologie en lid examencommissie Sensorisch onderzoek

Harry Vogel is docent Scheikunde, Voedingsmiddelentechnologie en Sensorisch Onderzoek bij Hogeschool Inholland Delft/Amsterdam. Daarnaast is hij lid van de Examencommissie Sensorisch Onderzoek van de MOA op het gebied van het examen sensorisch onderzoeker B NIMA/Data & Insights Network.

Examen

De studie wordt afgerond met een officieel Data & Insights Network-NIMA Examen. Het examen vindt digitaal plaats in Amsterdam bij het Data & Insights Network. Je dient daarvoor een eigen laptop mee te nemen. Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de cursus een officieel Data & Insights Network-NIMA diploma Sensorisch onderzoeker A. 

Boek Proeven van Succes

Zesde, herziene editie boek Proeven van succes
Proeven van succes is hét boek dat dé methoden en toepassingen van sensorisch onderzoek behandelt.

Bij het boek zijn antwoorden en opdrachten gemaakt zodat studenten zich voor kunnen bereiden op het Examen Sensorisch onderzoek B van de D&IN en NIMA. Download deze PDF’s: Opgaven & Antwoorden

Praktische informatie

Niveau
Niveau B – Enige ervaring
Opbouw
50% Theorie
50% Praktijk
Studiebelasting
De voorbereiding bedraagt ongeveer 10 uur per studiedag en bestaat uit het bestuderen van het boek Proeven van Succes en het maken van oefenopgaven.
Inclusief
Certificaat
Kosten
De kosten van deelname aan de cursus onderzoeker A bedragen € 1.325,- excl. BTW per persoon.
Dit is inclusief Data & Insights Network/NIMA examen Sensorisch onderzoek A (t.w.v. € 350,-) en een bundeling van de getoonde sheets.

Doel

De cursus omvat de basiskennis voor een sensorisch onderzoeker op mbo-/hbo-niveau.De cursus omvat de basiskennis voor een sensorisch onderzoeker op mbo-/hbo-niveau.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van sensorisch onderzoek, daarvoor (meer) theoretische kennis willen opdoen en dat bekroond willen zien met het erkende NIMA-Data & Insights Network diploma Sensorisch onderzoeker A.

In-company training

Deze cursus kan ook in-company worden gegeven. In-company trainingen zijn maatwerk. De opleider zal in overleg met de betrokken organisatie een inventarisatie maken van de kennisbehoefte van de organisatie. Op grond daarvan zal een cursusprogramma worden opgesteld, dat naadloos aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. De in-company training zal in nauw overleg met de organisatie gepland worden. 

De kosten van de training worden bepaald aan de hand van de tijdsinvestering die er voor de trainingsleider mee gemoeid is. Voor meer informatie over de kosten van een incompany training kun je contact opnemen met opleidingen@dinetwork.nl T. 0205810711.

Examencommissie Sensorisch Onderzoek

Vera van Stokkom – Voorzitter, Docent-onderzoeker Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland
Marlou Lasschuijt – Postdoctoral Researcher – Eating behavior, Physiology & Sensory, Wageningen University & Research
Mathijs Sijperda – Docent communicatie – gedrag – onderzoek / opleiding VD, Hanzehogeschool Groningen
Harry Vogel – Docent Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland
Saskia Kamps – Sensory Consultant