Gedragscode 2023

De leden van het Data & Insights Network en de leden van de VBO zijn krachtens hun verenigingsrecht gebonden aan de naleving van de Gedragscode 2023.

Statistisch onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens is niet meer weg te denken. Dat geldt voor statistisch onderzoek zowel binnen de overheidssfeer als voor onderzoek in de particuliere sector. Er is altijd behoefte aan statistisch onderzoek, of het nu gaat over klanttevredenheid, planologische voorkeuren, kennis over producten en diensten, waardering van merken of gebruik van internet. 

De Gedragscode 2023 is van toepassing op natuurlijke of rechtspersonen, in hun rol als Verwerkingsverantwoordelijken en/of (sub)verwerkers, bij het uitvoeren van statistisch onderzoek. 

De Gedragscode 2023 is een Nationale Gedragscode en is van toepassing, op statistische onderzoek van een vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in Nederland en die daarnaast lid is van een van de volgende verenigingen: 

→ Data & Insights Network (KvK 34135587) 
→ VBO, Vereniging voor Beleidsonderzoek (KvK 40538577), en 

De leden van het Data & Insights Network en de leden van de VBO zijn krachtens hun verenigingsrecht gebonden aan de naleving van de Gedragscode 2023. 

Download de Gedragscode 2023