ISO voor Agencies

Marktonderzoek (en dat geldt ook voor opinie- en sociaal-wetenschappelijk onderzoek) is een kennisintensieve activiteit. Vaak wordt voor opdrachtgevers maatwerk ontwikkeld. De uitkomsten van marktonderzoek zijn van groot belang voor het verdere beleid van de opdrachtgevers van een marktonderzoekbureau. Dit alles maakt het noodzakelijk dat opdrachtgevers erop kunnen vertrouwen dat de door hen ingeschakelde marktonderzoekbureaus op een consistente en transparante manier hun projecten opzetten en uitvoeren en dat eventuele incidenten (bijvoorbeeld ziekte van een projectleider) geen effect hebben op de kwaliteit en de levertijd van een onderhanden onderzoeksproject.

ISO gecertificeerde marktonderzoekbureaus werken daarom met een uitvoerig gedocumenteerd kwaliteitssysteem waarin de taken van medewerkers zijn beschreven en de wijze waarop zij samenwerken. Ook bevat het kwaliteitssysteem voor iedere fase van het onderzoeksproject de te doorlopen procedures en controles. De werking van het kwaliteitssysteem wordt door marktonderzoekbureaus niet alleen vastgesteld aan de hand van interne audits en metingen van klanttevredenheid maar ook door periodieke externe audits door ISO-certificerende instanties, zoals de KCC. Tijdens de audits wordt beoordeeld of het kwaliteitssysteem van een marktonderzoekbureau en de daarbij behorende procedures in lijn is met de eisen die de betreffende ISO normen stellen. Tevens wordt, onder andere door middel van projectcontroles, gekeken of een onderzoekbureau de aan haar toevertrouwde projecten ook daadwerkelijk uitvoert conform de vastgelegde procedures. 

Aangezien ISO normen internationaal zijn, dat wil zeggen in elk land dezelfde inhoud hebben, stellen zij internationale opdrachtgevers uitstekend in staat om bij projecten in meerdere landen te borgen dat de kwaliteit van de onderzoeksoutput in al die landen hetzelfde is.

Marktonderzoekbureaus kunnen zelf aangeven voor welke ISO norm zij zich wensen te certificeren. De meest gebruikelijke norm is uiteraard ISO 20252:2012, de algemene norm voor marktonderzoek. Access panels, of deze nu eigendom zijn van een marktonderzoekbureau of zelfstandig opereren, zullen zich primair laten certificeren voor ISO 26362:2009, de norm voor access panels. Gelet op het groeiend belang van de noodzaak van databeveiliging en privacybescherming staat inmiddels ook ISO 27001:2014 sterk in de belangstelling.

Overzicht ISO gecertificeerde bedrijven

Het meest recente overzicht van ISO gecertificeerde agencies is te vinden in onze bedrijvengids. Gebruik de knop “more filters” voor een overzicht van deelnemende bureaus aan die specifieke ISO-normering.

ISO Normen en informatie