AWVN – Doorwerken na de AOW-leeftijd

Als een werknemer door blijft werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft dit géén invloed op de hoogte van zijn of haar AOW. Het recht op AOW bestaat op het moment van het bereiken van de AOW-leeftijd en kan niet worden uitgesteld.

Zelfs is het mogelijk dat een werknemer bedrijfspensioen op blijft bouwen terwijl die al een AOW-uitkering ontvangt. Voor het bedrijfspensioen dat een werknemer heeft opgebouwd bij een pensioenfonds of -verzekeraar (werknemerspensioen), kan er namelijk veelal worden gekozen om dit later in te laten gaan dan wanneer de werknemers de AOW-leeftijd bereikt. Deze leeftijd kan per pensioenfonds of -verzekeraar verschillen. AWVN adviseert om bij het pensioenfonds na te gaan hoe dit precies is geregeld.

Uitzonderingen
In het arbeidsrecht zijn tal van uitzonderingen van kracht om de huiver weg te nemen bij werkgevers om het doorwerken van werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt in dienst te nemen of te houden. Zo zijn er voor deze doelgroep speciale regels van kracht met betrekking tot o.a. de loondoorbetalingsplicht, re-integratieverplichtingen van de werkgever, het opzegverbod bij ziekte, de opzegtermijn, de ketenbepaling en de transitievergoeding.

Meer informatie over de afspraken met de AWVN Werkgeverslijn vind je hier