AWVN – Intrekken vakantiedagen

Kan een werknemer zijn vakantiedagen intrekken? En wanneer mag een werkgever vakantiedagen intrekken?

Als de vakantie onverwacht niet door kan gaan ā€“ kan de werknemer de vakantiedagen dan weer intrekken? Het antwoord hierop is nee. In principe heeft een werknemer niet de mogelijkheid om (goedgekeurde) vakantiedagen weer in te trekken. De werkgever hoeft hier dus niet aan mee te werken.

Echter: op grond van de wet dient de werkgever zich op te stellen als goed werkgever. Dit leidt er toe dat van een werkgever verlangd mag worden dat hij in gesprek gaat met de werknemer en een afweging maakt. Wanneer de werknemer een goede reden heeft zā€™n vakantie in te trekken, dan kan het redelijk zijn dat de werkgever er toch mee instemt (zeker als er genoeg werk is voor de betreffende werknemer). Dat er al vervanging is geregeld of dat er weinig tot geen werk voor handen is, kunnen goede redenen zijn voor de werkgever om intrekking niet goed te keuren.

De werkgever heeft op zijn beurt ook de mogelijkheid om vakantiedagen in te trekken. Die kan een verlofaanvraag binnen twee weken na aanvraag weigeren. Dan dient er wel sprake te zijn van een gewichtige reden. Een voorbeeld hiervan is het in gevaar komen van de bedrijfsvoering.

Ook na deze periode van twee weken na aanvraag, kan de werkgever de vakantiedagen nog intrekken. Wederom moet er dan sprake zijn van een gewichtige redenen, en voorts doet de werkgever er verstandig aan om in gesprek te gaan met de werknemer. Overigens is de werkgever in dit geval verplicht de schade te vergoeden die de werknemer lijdt door het intrekken van de vakantiedagen.

Meer informatie over de afspraken met de AWVN Werkgeverslijn vind je hier