AWVN – Werken bij zomerse temperaturen

In artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vastgelegd dat de werkgever zorg moet dragen voor de veiligheid en de gezondheid van z’n werknemers op de werkplek. De Arbowet is van toepassing op iedereen die in Nederland arbeid verricht. De nationaliteit van een bedrijf en van werkgever of werknemers doen dus niet ter zake. Desondanks geldt de wet niet voor werknemers die door hun baas in het buitenland tewerkgesteld worden. Voor de volledigheid: de wet is weer wel van toepassing op werknemers op een Nederlands schip of vliegtuig.

De Arbowet gaat niet in detail in op het onderwerp temperatuur. In het Arbobesluit staat slechts dat de temperatuur geen schade aan de gezondheid van de werknemers mag veroorzaken. De werkgever en de werknemers kunnen dus samen vaststellen wanneer het klimaat op de werkplek de zogeheten ‘werkbare grenzen’ overschrijdt. Daarbij gaat het niet alleen om het aantal graden. Andere aspecten – zoals luchtvochtigheid en het soort werk dat verzet moet worden – wegen net zo goed mee. Ook kan de arbodienst advies geven bij werken in hitte. Tevens kan het raadzaam zijn om de RI&E en het plan van aanpak te raadplegen. Mogelijk zijn daar verdere regels in opgenomen over het werken bij warme temperaturen.

Het spreekt voor zich dat warmte extra belastend is voor werknemers die zwaar lichamelijk werk doen. En als de luchtvochtigheid hoog is, zijn de grenzen eveneens sneller bereikt. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de temperatuur schadelijk voor de gezondheid vanaf 30 graden Celsius in combinatie met een relatieve luchtvochtigheid vanaf 50 procent. Vanaf 35 graden en 50 procent luchtvochtigheid lopen mensen kans op hittestress als ze grote lichamelijke inspanningen plegen. De luchtvochtigheid in Nederland is meestal 70 procent of meer. Bij een combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid waarschuwt het ministerie voor de impact hiervan op hart en bloedvaten.

Wat kunt u als werkgever doen als de temperaturen oplopen? Denk dan aan maatregelen zoals:

• zonwering
• extra ventilatie
• warmteproducerende apparatuur en verlichting uitschakelen
• tijdelijke airco
• zwaar werk uitstellen
• aangepaste kleding
• vaker pauzeren in gekoelde ruimte
• veel drinken
• vaker douchen
• aanpassen werktijden (tropenrooster)
• zonnebrand/hoofddeksels aanbieden bij buitenwerk

Meer informatie over de afspraken met de AWVN Werkgeverslijn vind je hier