De online taalexplosie

Steeds meer mensen volgen online taallessen. De markt en het aantal aanbieders is de afgelopen jaren explosief gegroeid. En de piek van deze miljardenmarkt is nog lang niet in zicht. Staan taaldocenten straks voor lege lokalen?

door Robert Heeg

De groei van online taallessen via digitale platforms mag gerust een revolutie heten in het taalonderwijs. Wereldwijd kiezen leerlingen massaal voor taallessen via onlinecursussen, mobiele apps en virtuele klaslokalen. Hoe lang duurt het voordat de technologie van Duolingo, Babbel en Rosetta Stone het aloude klaslokaalmodel voorgoed overbodig maken?

Groeifactoren 

Volgens marktonderzoekbureau The Business Research Company groeide de omzet van online taalonderwijs tussen 2023 en 2024 met 20 procent: van bijna 16 miljard dollar in 2023 tot zo’n 19 miljard in 2024. De grootste regionale markt voor online taalonderwijs in 2023 was Azië-Pacific. De snelle groei van deze regio wordt verklaard door de toenemende internetpenetratie, stijgende onderwijsambities en de vraag naar mondiale taalvaardigheden. Marktleider Duolingo rapporteerde dat vorig jaar ruim 23 miljard lessen werden afgerond. Bijna anderhalf miljard uur werd besteed aan het leren op het platform. Ruim 32 miljoen mensen wereldwijd studeerden vorig jaar meer dan één taal op Duolingo. Hoewel het Engels nog steeds de lijst aanvoert, nam de populariteit van Koreaans en Portugees sterk toe.

Wereldwijd wordt de groeitrend aangejaagd door onder meer de laagdrempeligheid, flexibele en lage prijzen (er zijn zelfs gratis instapmodellen), de toegenomen internettoegankelijkheid, de verspreiding van mobiele apparaten, demografische verschuivingen, economische omstandigheden en het toenemende belang van taalcertificering. Andere factoren zijn de integratie van gamificatie, wereldwijde connectiviteitstrends, de opkomst van werken op afstand, digital nomads, de acceptatie van microlearning, en de vraag naar hapklare online content.

Innovaties 

De markt kan op verschillende manieren worden onderverdeeld: op basis van taaltype (Engels, Mandarijn, Spaans, andere talen), taalvaardigheidsniveau (beginner, gemiddeld, gevorderd), leermodus (zelflerende apps en applicaties, bijles) en toepassing (individuele leerlingen, institutionele leerlingen, organisaties). Het aantal aanbieders is overweldigend. Sleutelspelers naast Duolingo zijn Berlitz Corporation, Rosetta Stone, Babbel, Busuu, Memrise, Inlingua, Sanako en Linguistica 360.

De aanbieders maken actief gebruik van technologische innovaties, met name AI-aangedreven personalisatietools, om de effectiviteit van hun platform en de betrokkenheid van gebruikers te verbeteren. Zo introduceerde Busuu in november de Vocabulary Trainer; daarin wordt machine learning geïntegreerd om gepersonaliseerde studieplannen en spraakoefeningen te leveren. Het is de bedoeling dat leerlingen daarmee effectiever hun woordenschat opbouwen. Trends in de onlinetaalsector zijn onder meer de verschuiving naar mobile-first leerervaringen, hybride leermodellen die digitale en persoonlijke lessen combineren, verbeterde toegankelijkheidsfuncties, en het gebruik van datagestuurde inzichten en analyses om het leertraject te verbeteren.

Onacceptabel

De snelle adoptie en innovatie van de sector roept wel vragen op over de toekomst van fysiek taalonderwijs. Wei Cai, taalprofessor van de University of Calgary, verwijst naar de West Virginia University. Die universiteit besloot vorig jaar vanwege budgettaire problemen meerdere academische programma’s te schrappen, waaronder taalprogramma’s. Spaans en Chinees bleven bestaan, maar de grote en kleine taaldiploma’s, en vele andere lessen in vreemde talen, werden geschrapt. Om toch in de taalbehoeften van studenten te voorzien, overweegt de universiteit een taal-app of online samenwerking met een andere universiteit. ‘De omvang van deze bezuinigingen, en de mogelijke gevolgen voor het taalonderwijs is schokkend en onacceptabel’, vindt Cai.

Cruciale investering 

Over de toekomst van het online taalonderwijs lopen de cijfers uiteen maar over één ding zijn de onderzoekers het eens: de groei zet stevig door. Het Indiase marktonderzoekbureau SNS Insider ziet de markt tussen 2024 en 2031 jaarlijks met 17 procent toenemen, tot een omzet van 39 miljard dollar. Volgens The Business Research Company wordt dat bedrag zelfs in 2028 al overschreden. 

Betekent deze onstuitbare opmars dat taaldocenten straks voor lege klaslokalen staan? Niet als het aan Wei Cai ligt. Hij noemt taalcursussen een cruciale investering in de intellectuele, professionele en persoonlijke toekomst van studenten. ‘De voordelen van systematische persoonlijke taallessen zijn enorm. Hoewel online platforms, apps en AI-tools veelzijdige ondersteuning bieden, moeten we ze beschouwen als een aanvulling óp, en niet in plaats ván, het traditionele leren in de klas.’