Duurzaamheid, inclusiviteit, diversiteit

Herhaalde Oproep deelnemers taskforce ethisch kompas

Onderzoek doen, het verzamelen en bewerken van data en insights, naar ter discussie staande sectoren zoals tabak, olie, vlees, suiker is een actueel onderwerp. En het gaat niet alleen om het onderzoeksonderwerp maar ook MET wie doe je dat en Bij wie? Hoe denkt de data & insights sector over sustainability, diversity & inclusivity?

Binnen het bestuur van het Data & Inisights Network, is recentelijk gesproken over de vraag in hoeverre het D&IN een standpunt moet innemen over deze onderwerpen. Het bestuur is van mening dat bureaus en opdrachtgevers uiteindelijk hun eigen afweging moeten maken over hoe zij om gaan met onderzoek voor deze sectoren en over onderwerpen als inclusiviteit en diversiteit, maar tegelijker tijd wil het D&IN de sector wel steunen bij dit proces.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft het bestuur besloten een taskforce ethisch kompas in te stellen. Deze taskforce moet antwoord geven op de vraag hoe om te gaan met ethische en maatschappelijke vraagstukken binnen het vakgebied van data en insights. De taskforce krijgt als doel een visie te ontwikkelen hoe het D&IN ‘guidance’ kan geven aan de bij haar aangesloten leden om ze te helpen hun eigen ethisch en maatschappelijk beleid vorm te geven. Guidance wil zeggen hulp, geen verplichting.

Het voornemen is om de taskforce in enkele werkgroepen op te splitsen met focus op specifieke domeinen. Eén daarvan zal zich richten op Inclusie en Diversiteit in onze sector en hoe het doen van inclusief onderzoek bevorderd kan worden. De trekker voor deze werkgroep is Ahmed Ait Moha (managing director Verian voorheen Kantar Public en bestuurslid van Reframe, zie https://dailydatabytes.nl/actueel/bestuur-reframe-kondigt-nieuwe-plannen-aan/) Een tweede werkgroep, onder leiding van Martijn Nap van IQVIA, zal zich richten op de maatschappelijk relevante aspecten bij het aannemen van onderzoeksopdrachten, waarbij een selectie uit de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties een startpunt zou kunnen zijn voor deze werkgroep van de taskforce.

Ben je geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan één van deze werkgroepen van deze taskforce Ethisch Kompas, of mocht je meer informatie willen over de taskforces schrijf dan een mailtje naar: wim@dinetwork.nl