Denk mee met het Network Healthcare

Eind 2023 is er gesproken over de response bij onderzoeken in de Healthcare sector. Initiatiefnemer was een aanbieder van onderzoek onder artsen en specialisten. Zij ondervinden in toenemende mate problemen met het rekruteren van artsen en specialisten teen behoeve van medisch-farmaceutisch onderzoek.

Het verzoek van het betrokken bureau is om branchebreed in gesprek te gaan. In zo’n gesprek kan na gegaan worden of dit een generiek probleem is voor de gehele sector of dat het zich beperkt tot enkele bureaus/onderzoeken. Indien het branche breed als probleem wordt ervaren welke mogelijkheden staan er dan open om deze negatieve response trend te doorbreken.

Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:
· Hoe maak je participatie aan farmaceutisch onderzoek aantrekkelijker?
· Wat moeten we doen c.a. nalaten om de deelname bereidheid te verhogen?
· Welke rol kan het Healthcare netwerk daarbij spelen?
· Zien de respondenten doelgroepen het nut in van onderzoek
· Welke rol spelen de zorginstellingen?
· Hebben zorginstellingen vergelijkbare problemen
· Overkoepelende organisaties/ngo’s/overheid, lopen die hier ook tegen aan en kunnen we samen optrekken in deze problematiek?

Het voorstel is om een sessie te organiseren waarin deze problematiek wordt geïnventariseerd en wordt nagegaan in welke mate dit leeft en welke opties er denkbaar zijn.

Ben je geïnteresseerd laat het ons dan weten. We nodigen je dan uit om mee te praten/denken. Neem hiervoor contact op met Gino Kirsten.