DOE MEE: discussie onderzoek voor sectoren zoals tabak, olie, alcohol

Onderzoek doen, het verzamelen en bewerken van data en insights, naar ter discussie staande sectoren zoals tabak, olie, alcohol e.d. is een actueel onderwerp. Hoe denkt de data & insights professional over sustainability in relatie tot het uitvoeren van onderzoek voor die sectoren?

Naar aanleiding van bovenstaande is er een taskforce ethisch kompas in gesteld. Deze taskforce moet antwoord geven op de vraag hoe om te gaan met ethische en maatschappelijke vraagstukken binnen het vakgebied van data en insights. De taskforce krijgt als doel een visie te ontwikkelen hoe het D&IN ‘guidance’ kan geven aan de bij haar aangesloten leden om ze te helpen hun eigen ethisch en maatschappelijk beleid vorm te geven. Guidance wil zeggen hulp, geen verplichting.

Deze taskforce, onder leiding van Martijn Nap van IQVIA, zal zich richten op de
maatschappelijk relevante aspecten bij het aannemen van onderzoeksopdrachten, waarbij een selectie uit de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties een startpunt zou kunnen zijn voor deze taskforce.

Ben je geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan deze taskforce, of mocht je meer informatie willen schrijf dan een mailtje naar: wim@dinetwork.nl