Education Day – Duurzaam-ondernemen

Op 28 september staat er een digitale NIMA Education Day op het programma. Dit keer gaat het over Duurzaam Ondernemen met een focus op circulair innoveren en de nieuwe economie. Je krijgt inzicht in hoe de veranderingen binnen de economie het marketing-vak beïnvloedt en je krijgt voorbeelden vanuit de praktijk.

Inhoud
‘Circulair innoveren en duurzaam ondernemen’ door prof. Bart Bossink

Het is cruciaal om een hernieuwde balans te vinden tussen de grootheden mens, planeet en economie, ook wel aangeduid als people-planet-profit. Daar waar lange tijd de financiële prestaties werden gezien als hét criterium op basis waarvan organisaties wel of niet als succesvol konden worden beschouwd, groeit de laatste decennia het besef dat waardecreatie voor mens en aarde en alles wat daarop bestaat en leeft, centraal staat en hoort te staan bij het beoordelen van het succes en bestaansrecht van organisaties. Het stichten, inrichten en bouwen van organisaties waarin wordt gestreefd naar een her-balans die ten goede komt aan people en planet, zonder profit te veronachtzamen, staat centraal in de presentatie. Vanuit een integrale visie op circulaire innovatie en duurzame vernieuwing gaat de presentatie in op belangrijke aspecten, methodes en concepten die kunnen worden ingezet om op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen, te innoveren, te produceren en te organiseren.

‘Marketing in de Nieuwe Economie’ door Marco Kuijten

Vraag jij jezelf weleens af hoe opvattingen over de economie het werk van de marketeer beïnvloeden? Wie in de maatschappij en de politiek rondkijkt, ziet iets opvallends: onze honderd jaar oude ideeën over de economie zijn aan het veranderen. Aannames over de economie worden ter discussie gesteld en een nieuw economisch perspectief is aan het ontstaan.

In deze presentatie neemt Marco Kuijten je mee in hoe de veranderende economie het werk van de marketeer gaat veranderen en wat dat vraagt van de marketingdiscipline.

Een paradigmaverschuiving van de marketingdiscipline lijkt namelijk onvermijdelijk. Maatschappelijk bezien maar ook voor marketing zelf om haar relevantie en meerwaarde aan te tonen binnen én buiten de organisatie.

Bekijk het volledige programma en meld je aan!