Nieuwjaarsborrel 2024

Afgelopen jaar hebben wij een belangrijke stap gezet in een toekomstbestendige organisatie: de MOA werd het Data & Insights Network.

Een netwerk dat iedereen wil verbinden die zich professioneel bezighoudt met human data, insights en onderzoek, dat kennis & inspiratie biedt (opleiding, advies en actuele thema’s agendeert) en de kwaliteit van data borgt & versterkt en (dus) ook de inzichten die daaruit voortkomen.

Het Data & Insights Network wil bijdragen aan een sterke positie van de branche door inzicht in menselijk gedrag bij het vormen van beleid en het nemen van beslissingen om organisaties relevant en betekenisvol te maken.

Dit is onze missie en die zullen we in 2024 verder vormgeven zodat het Data & Insights Network het baken of keurmerk voor de data en insights sector wordt door Krachtenbundeling, inspiratie en grip.

Op die uitdaging willen we graag het glas heffen, op een mooi en gezond jaar voor jou en jouw Data & Insights Network. Meld je nu aan!