Education Day Duurzaamheid & Innovatie

Op 29 februari staat er voor onze docentleden weer een mooie Education Day op het programma. Dit keer gaat het over Duurzaam Ondernemen met een focus op marketing en duurzaam consumentengedrag. Je krijgt inzicht in het gedrag en beweegredenen van de consument en de marketingmodellen die gebruikt kunnen worden om dit gedrag te verduurzamen. Je krijgt voorbeelden vanuit de praktijk. 

Inhoud
‘Marketing 3.0: een nieuw, duurzaam marketingmodel’ door Karel Jan Alsem
Marketing heeft als doel om wensen van consumenten te beïnvloeden. En is dus de uitgelezen discipline om duurzaam consumptiegedrag te stimuleren. Maar dan moeten de standaardmarketingmodellen wel worden aangepast. In deze lezing presenteert Karel Jan Alsem de allernieuwste, praktisch toepasbare marketingmodellen die ondernemers kunnen gebruiken om hun eigen gedrag en ook die van de consument duurzamer te maken. 

‘Inzicht in duurzaam consumentengedrag’ door Durk Bosma
Duurzame marketing is moeilijker dan reguliere marketing. Niet alleen het belang van het merk en de consument moeten in ogenschouw worden genomen, maar ook dat van de maatschappij in brede zin. En dat betekent dat er compromissen moeten worden gesloten. En daar heeft de consument vaak geen zin. En dat is de reden dat veel duurzame initiatieven stranden voordat ze echt succesvol zijn en consumentengedrag voorgoed veranderen. Aan de hand van heldere voorbeelden uit de praktijk laat Durk zien waar het vaak mis gaat en hoe een beter begrip van de consument en zijn beweegredenen, direct tot succesvollere marketing leidt.

Programma
– 13.30 uur | Welkom
– 13.35 uur | ‘Marketing 3.0: een nieuw, duurzaam marketingmodel’ door Karel Jan Alsem 
– 14.15 uur | ‘Inzicht in duurzaam consumentengedrag ‘ door Durk Bosma 
– 15.00 uur | Rondvraag
– 15.15 uur | Afsluiting 

Sprekers
Karel Jan Alsem is lector marketing aan de Hanzehogeschool Groningen en docent marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is auteur van het standaardwerk Strategische Marketingplanning waarvan in 2023 de 9e editie is verschenen en waarin nu niet alleen ‘digital’ maar ook duurzaamheid als ‘normaal onderdeel’ van het 12 stappenplan van marketing is opgenomen.

Durk Bosma is consumentenonderzoeker en oprichter Future of Food Institute. Zijn missie: duurzame foodmerken helpen om sneller te innoveren en effectiever te communiceren door ze te inspireren met toegankelijke en helder inzichten in consumenten en hun gedrag