GESPREK MET NSC TWEEDE KAMER LID FEMKE ZEEDIJK

Dinsdag 11 juni j.l. had ik een goed gesprek met Femke Zeedijk, Tweede Kamerlid voor NSC, over de voortdurende pogingen van het CBS om meer opdrachten op een “legale” manier uit de markt te trekken. Deze opdrachten worden nu veelal door private onderzoeksbureaus uitgevoerd. Momenteel mag het CBS alleen opdrachten van private partijen aannemen tot € 10.000,- en via een amendement, onder andere van de CU, wil men dit verhogen naar € 33.000,-. Volgens ons is dat absoluut onacceptabel. Er was veel begrip van de kant van het NSC voor ons standpunt en het NSC is in gesprek met haar coalitiepartners om verder te discussiëren over in te nemen standpunten in deze voor onze sector zo belangrijke zaak. Ik ben heel blij met de positieve reactie van het NSC.

VERSLAG D&IN-gesprek met NSC-Kamerlid Femke Zeedijk

In aanloop naar het tweeminutendebat Marktordening & Consumentenbescherming van 11 juni 2024 heb ik gesproken met Kamerlid Femke Zeedijk van Nieuw Sociaal Contract. Zeedijk is van huis uit wiskundige en heeft voor haar Kamerlidmaatschap gewerkt bij grote bedrijven zoals KLM, Rabobank en tien jaar als strategisch adviseur bij ASML.

Het was een goed gesprek waarin we, naast een kennismaking met D&IN, ook spraken over de pijnpunten die momenteel spelen:

  • Bezuinigingen bij ZBO’s hebben geleid tot 40-50 miljoen euro minder voor private bedrijven;
  • Werk van derden mag maximaal 10.000 euro bedragen, maar dat wordt overschreden;
  • Korte toelichting op het hoger beroep.

Zeedijk begreep de punten die wij naar voren brachten en is het met ons eens dat het beleid van het CBS niet werkt. Ze wil dat het CBS transparanter wordt en dat er afstand wordt genomen van het zogeheten ‘profitcentre’-gedachtegoed. Als er capaciteit is bij het CBS, heeft zij er geen bezwaar tegen dat zij onderzoek voor derden verrichten, maar daar mag volgens haar dan geen vergoeding voor worden gevraagd.

Een aandachtspunt voor Zeedijk is dat onderzoeksbureaus van universiteiten geen toegang hebben tot de micro-databestanden van het CBS vanwege de hoge kosten. Zij zou graag zien dat zij tegen marginale kosten of gratis toegang krijgen.

Ter afronding ziet Zeedijk mogelijkheden om met onder andere D&IN in aanloop naar de publicatie van de brief van de minister in Q4 2024 over het beleid van het CBS en mogelijke concurrentieverstorende praktijken (zowel het onderzoek, de motie Van den Berg/Wiersma als het hoger beroep) breed samen te werken met meerdere politieke partijen. Dat kan informeel zijn of middels een rondetafelgesprek. Dat zal tegen die tijd duidelijker worden.

Wij zien in Zeedijk een partner die onze belangen en de bijbehorende afwegingen lijkt te begrijpen. Als D&IN zullen wij de relatie met NSC en andere politieke partijen/Kamerleden blijven onderhouden en daar waar nodig of relevant schakelen om onze belangen onder de aandacht te blijven brengen.

Wim van Slooten