AWVN – Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een veelbesproken onderwerp. Helaas is het een serieus probleem in onze samenleving, dat (ernstige) gevolgen heeft voor de direct betrokkene, zijn of haar directe (werk)omgeving, de organisatie en de maatschappij.

Ongewenste seksuele toenadering
Seksueel grensoverschrijdend gedrag, ofwel seksuele intimidatie, omvat elke vorm van seksuele toenadering in de werkomgeving die als ongewenst wordt ervaren. Deze seksuele toenadering kan zich openbaren door verbaal, non-verbaal en/of fysiek gedrag. Denk bijvoorbeeld aan seksueel getinte opmerkingen en grappen, maar ook aan het tonen van seksueel getinte gebaren dan wel gezichtsuitdrukkingen, evenals elke vorm van ongewenst direct lichamelijk contact. Het is kortom een heel breed begrip.

Seksuele intimidatie kan plaatsvinden tussen collega’s onderling en tussen werknemers en leidinggevende. Hoewel het voor kan komen binnen iedere organisatie, blijkt uit onderzoek dat de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag groter is binnen (sterk) hiërarchische organisaties en organisaties waar een machocultuur of juist een losse omgangscultuur heerst.

Klachtencommissie en duidelijk beleid
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om medewerkers te beschermen tegen seksuele intimidatie door beleid op te stellen en uit te voeren. Het beleid moet afgestemd worden met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft immers instemmingsrecht. Tevens is de werkgever verplicht om een klachtencommissie in te stellen waar de werknemer naartoe kan gaan bij ernstige misdragingen.

Meer informatie over de afspraken met de AWVN Werkgeverslijn vind je hier