Hanneke Theuws: onderzoeker met impact bij het Rode Kruis

Hanneke Theuws, marktonderzoeker van het Rode Kruis, vertelt hoe haar werk de campagnes en projecten van de hulpverleningsorganisatie ondersteunt. Op 16 november geeft zij hiervan voorbeelden tijdens de Circle Bijeenkomst in Den Haag.

door Robert Heeg

“Niemand hier hoeft te twijfelen aan het waarom van wat we doen”

Hanneke Theuws

Het Rode Kruis doet onmisbaar werk. Hoe belangrijk is het voor jou dat je een baan met purpose hebt?
‘Ik ben hier ingerold in een tijd waarin de term purpose nog nauwelijks werd gebruikt, maar het betekent veel meer voor mij dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Alles wat we hier met z’n allen doen, draagt ertoe bij dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben, of dat nou direct als hulpverlener is of indirect. Niemand hier hoeft te twijfelen aan het waarom van wat we doen.’

Hoe merk jij als marktonderzoeker dat je verschil maakt bij het Rode Kruis?
‘Mijn werk bestaat uit het begrijpen van mensen die iets willen bijdragen; van donateurs tot vrijwilligers. Wij zijn best afhankelijk van een traditionele achterban. Om toekomstbestendig te zijn wordt het steeds belangrijker dat wij de drijfveren begrijpen van mensen die iets willen doen.’

Bedoel je met een traditionele achterban, dat de donateurs vergrijzen?
‘Nee hoor, we krijgen steun uit alle lagen van de bevolking. Maar we hebben traditioneel wel veel te danken aan een wat oudere achterban. Een deel van onze fondsenwerving verloopt dan ook via vrij traditionele kanalen, zoals brieven met giftverzoeken en telemarketing. Tegelijkertijd zijn we ook hard bezig aansluiting te vinden bij jongere doelgroepen. Daarom moeten wij ons net zo goed op TikTok laten zien als in een brief.’

En jouw onderzoeken ondersteunen die transitie?
‘De hoofdmoot van mijn werk bestaat uit het begrijpen van zaken als vertrouwen en reputatie. Ook ontwikkelen we al jaren nieuwe proposities om mensen op andere manieren te vragen om bijdragen. We zijn met het cluster marketing en fondsenwerving echt getraind om op basis van de behoeften van de gever dingen te ontwikkelen, in plaats vanuit onze eigen behoeften.’

Bij elke humanitaire ramp in de wereld komt het Rode Kruis in beeld, meet je dan de effecten van jullie aanwezigheid daar?
‘Natuurlijk doen we dat als organisatie, maar we verlenen ook steeds meer hulp in Nederland. We meten wat mensen hier echt raakt. De afgelopen jaren zijn we in Nederland bijvoorbeeld veel meer betrokken bij voedselhulp. Als we daar bijdragen voor vragen, kijken we naar de manieren waarop mensen dat willen doen. Zo lanceerden we Boodschappenmaatje, waarbij je tijdelijk en vanaf een klein maandbedrag mensen in voedselnood kunt helpen. Hadden we dat meer inside-out bekeken, dan hadden we misschien om algemene giften gevraagd. Nu benaderden we het vanuit een concrete, tastbare actie, toegespitst op de consumenten van nú die zich niet voor lange tijd ergens aan willen binden.’

Wat ga je op de Circle Bijeenkomst vertellen?
‘Hoe belangrijk het is om de stem van de donateurs en medewerkers in de gehele organisatie te laten horen bij de beslissingen. Via een aantal voorbeelden laat ik zien hoe je moet inspelen op de behoefte van de buitenwereld om iets moois te kunnen ontwikkelen. We brengen de behoeften in kaart van zowel de mensen die hulp nodig hebben, als van mensen die willen geven. Dat gebruiken we voor het vormgeven van de hulpverlening, het betrekken van vrijwilligers, en de fondsenwerving. In al die facetten speelt onderzoek een rol.’

Over Hanneke Theuws
Voordat zij in 2010 bij Rode Kruis startte als marktonderzoeker, werkte Hanneke vier jaar bij MarketResponse als researchconsultant. Zij heeft een doctoraal Vrijetijdswetenschappen van de Universiteit Tilburg en een MA Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Over de Circle Bijeenkomst van het Rode Kruis
De bijeenkomst is op 16 november van 14.00 tot 17.00 uur bij het Rode Kruis in Den Haag. Het centrale thema is: Impact maken met onderzoek. Naast Hanneke spreken ook Manouk Dreyer en Vera Hulsebosch, adviseurs Campagneonderzoek van het Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie. 

Meer informatie en aanmelden