Is “moeite met lezen” een bijzonder persoonsgegeven?

Wat is ‘moeite met lezen’?

Als het gaat om dyslexie dan is het een gezondheidsgegeven en daarmee een bijzonder gegeven (ook als iemand een verstandelijke handicap heeft)

Als iemand moeite heeft met lezen omdat zijn bril vuil is, dan niet, maar als de bril sterkte niet voldoende is dan is het een gezondheidsgegeven en daarmee een bijzonder gegeven.

Als iemand moeite heeft met lezen omdat de betrokkene uit Marokko of Turkije komt en dat als reden gaat vastleggen dan is er sprake van een etnisch gegeven en daarmee een bijzonder gegeven.

Kortom wat is de context waar binnen ‘moeite met lezen’ wordt vastgelegd.

Bijzondere gegevens mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt.

Amsterdam, 8 mei 2024