Kansen en uitdagingen in sensorisch onderzoek

Op het MIE demonstreerde Alard Verhoef vorige maand dat onze menselijke zintuigen weliswaar geweldig zijn, maar verre van feilloos. Als Senior Consumer & Insight Expert bij Essensor vertelt hij met welke uitdagingen sensorisch onderzoek te maken heeft.

“Zonder sensoriek geen duurzame en lekkere vlees- en zuivelvervangers”

door Robert Heeg

Vat eens samen waarom jouw vakgebied zo belangrijk is.
‘Sensory owns repurchase: in je productontwikkeling moet je soms de smaak bijstellen om succesvol te zijn en blijven. Dat kan voor producenten soms best confronterend zijn, want: was het product al niet smaakvol genoeg? Sensorische experts kunnen helpen om het product nog veel beter af te stemmen op de wensen van de consument. Sensory is ook essentieel voor het tackelen van actuele maatschappelijke problemen. Zonder sensoriek zou je geen duurzame en lekkere vlees- en zuivelvervangers kunnen ontwikkelen. Zoals ik op het MIE liet zien zijn onze zintuigen geweldig, maar soms ook misleidend; we ruiken of proeven bijvoorbeeld niet altijd wat we denken te ruiken of proeven. Sensorische experts weten hoe zij de menselijke zintuigen in studies optimaal inzetten.’

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen in sensorisch onderzoek, de komende jaren?
‘Allereerst bestaat er nog altijd een kloof tussen wat mensen zeggen – in een vragenlijst – en het daadwerkelijke consumentengedrag in de supermarkt. Het sensorisch vakgebied is de afgelopen jaren druk geweest om daar nog beter grip op te krijgen, bijvoorbeeld door consumenten uit klinische cabines en settings te halen en gebruik te maken van methoden als virtual reality, immersive rooms, en thuisgebruiktesten. Ik verwacht dat AI ons in de toekomst gaat helpen om dit gat nog verder te dichten. Een andere uitdaging is het gemotiveerd houden van consumenten – en ook panelleden – om mee te doen aan onderzoek. Dit wordt in de toekomst steeds belangrijker.’

De duurzaamheidstrend speelt vast ook een grote rol…
‘Zeker. Heel belangrijk voor onze klanten is bijvoorbeeld de eiwittransitie; voor zowel vleesvervangers als zuivelvervangers. Duurzaamheid en gezondheid zijn nu in het algemeen belangrijkere thema’s dan ze vroeger waren. Het gaat niet meer om ‘lekkerder’ maar om ‘even lekker als…’ Het sensorisch vakgebied moet ervoor gaan zorgen dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt. Verder zorgt de overstap van plastic naar duurzamere (aanbiedings-)materialen in de uitvoer voor de nodige verandering in de manier van werken.’

Je sloot je MIE-presentatie af met een nadrukkelijke oproep om het D&IN-Expert Network Sensorisch te komen versterken; waarom is dit in jouw ogen belangrijk?
‘Sensoriek is belangrijk voor levensmiddelenbedrijven in termen van productontwikkeling en kwaliteit. Tegelijkertijd zijn sensorische professionals schaars en staat het vakgebied voor allerlei voorziene en onvoorziene uitdagingen; respectievelijk AI en COVID. In veel gevallen bestaat een sensorische ‘afdeling’ uit één of enkele mensen. Zo heb je dus weinig sparringpartners. Het Expert Network is er om het vakgebied klaar te stomen voor de uitdagingen van de toekomst én als platform om andere sensorische professionals te ontmoeten en van elkaar te leren.’

Over Alard Verhoef
Alard Verhoef is Senior Consumer & Insight Expert bij Essensor en daarnaast bestuurslid van het Expert Network Sensorisch Onderzoek binnen het Data & Insights Network. Verhoef heeft ruim tien jaar ervaring en expertise in objectieve sensorische panels. Vanuit sensorisch marktonderzoeksbureau Essensor richt hij zich op het bieden van belangrijke inzichten in de sensorische kenmerken van voedingsproducten. Klanten van Essensor kunnen daarmee hun producten optimaliseren en hun bedrijfsvoering verduurzamen.