MOA gaat verder als Data & Insights Network

De MOA gaat vanaf 2 februari 2023 verder onder de naam Data & Insights Network. Met de naamsverandering gaat ook een herpositionering gepaard. Doel is een nieuw gezamenlijk kennisplatform te bieden voor marktonderzoekprofessionals én een nieuwe generatie van data-scientists en data-analisten bij bureaus en bedrijven.

De reden voor de nieuwe naam en de herpositionering is gelegen in het feit marktonderzoek een veel breder vakgebied is geworden dat niet alleen draait om dataverzameling en – verrijking, maar ook om het verkrijgen van inzichten op basis van data en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op basis van secundaire data uit allerlei interne systemen. Op het nieuwe platform kunnen data-scientists, data-analisten en researchers kennis opbouwen en uitwisselen. Dat is ook de grote wens van de professionals op dit gebied nu de ontwikkelingen een grote vlucht nemen en er behoefte is aan een centrale plaats waar vakgenoten elkaar ontmoeten, het vakgebied bespreken en hun capaciteiten kunnen ontwikkelen.

Stem geven aan de sector

Het Data & Insights Network wil ook breder opkomen voor de belangen van bureaus die zich richten op data-science en -analytics. Tot nu toe is er geen organisatie die overkoepelend werkt en een spreekbuis kan zijn voor de snel groeiende – nog jonge – sector. De “nieuwe” MOA, het Data & Insights Network, ziet het als haar rol om in deze veranderende tijden een stem te geven aan die sector.

Keurmerk

De bestaande achterban van de MOA zal onderdeel blijven uitmaken van het nieuwe netwerk, naast een zo breed mogelijk groep van datagerichte organisaties en vakmensen. Om hen en de sector te ondersteunen zijn binnen het platform reeds een groot aantal initiatieven ontwikkeld, onder andere een keurmerk voor algoritmes, een Data Analytics Congres, Summer schools, dagtrainingen, nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Kennis en belangen inbrengen

Een belangrijke extra reden voor de stap naar het Data & Insights Network is dat er in het maatschappelijk veld veel gebeurt rond data. De politiek bemoeit zich op landelijk en Europees niveau steeds meer met dataverwerving en -beheer, maar ook met zaken als AI, algoritmes en internationaal verkeer en opslag van data. Het Data & Insights Network wil zich hierin nadrukkelijk als belanghebbende en vertegenwoordigende partij laten gelden en kennis en belangen van de sector inbrengen.

Top 50 databureaus

Om opdrachtgevers van databureaus een goed beeld te geven van het aanbod en de mogelijkheden op datagebied zal het Data & Insights Network jaarlijks een marktinventarisatie maken en een top 50 van databureaus publiceren, voor het eerst in 2023.

Kwaliteitsgarantie

Wim van Slooten, directeur van het Data & Insights Network: “Het nieuwe platform zal zowel voor de professionals en de analytics-bureaus als voor hun opdrachtgevers relevant zijn, en een kwaliteitsgarantie bieden op het omvangrijke terrein van data-science en de toepassing van insights. We hebben hoge verwachtingen van de rol die het nieuwe netwerk daarin kan spelen.”

Bekijk hier een korte impressie

Weet meer
Weet het eerder

Als lid heb je toegang tot een schatkamer aan kennis en kun je altijd bellen voor advies of vragen

Sluit je aan