Nieuw sensorisch expertisecentrum Brightlands NovaBite

“Veel productinnovaties falen in het schap, vaak al binnen een jaar. Dat is doodzonde.”

Onlangs opende een nieuw hoogwaardig expertisecentrum voor consumentenonderzoek de deuren: Brightlands NovaBite. Commercieel manager Loes Janssen vertelt hoe sensorisch onderzoek, focusgroepen, productoptimalisatie, en levensmiddelenrecht samenkomen binnen één faciliteit.

door Robert Heeg

Brightlands NovaBite heeft de activiteiten van het eerdere Test, Taste & Concept Center van Brightlands overgenomen en werkt samen met het Laboratory for Behavioural Gastronomy en Food Claims Centre Venlo van de Universiteit Maastricht. De kennis – en innovatiecampus in Venlo is gericht op de agri-foodketen en met name op toekomstige voedselsystemen. Zowel bedrijven als organisaties kunnen hier de kennis, expertise en faciliteiten benutten. Naast consumentenonderzoek, verstrekt Brightlands NovaBite ook deskundig advies over Nederlands- en Europees levensmiddelenrecht.

Wat was de aanleiding voor deze bundeling?

Loes Janssen: ‘We hebben vanaf het begin een hele sterke samenwerking met Universiteit Maastricht, die veel wetenschappelijk onderzoek doet; onder meer op het gebied van consumentenvoorkeuren en levensmiddelenrecht. Gecombineerd met het Test, Taste & Concept Center, waarin we consumentenproducten testen voor bedrijven, brengen we die werelden nu binnen NovaBite bij elkaar. Want samen ben je sterker.’

Schaalvoordeel dus…

‘Ja maar dat niet alleen. De verschillende partners zijn complementair aan elkaar. Een universiteit heeft vaak moeite met het valoriseren van kennis en innovaties; wetenschappelijke kennis geschikt en beschikbaar maken voor de markt. Door op deze manier activiteiten samen te voegen, en actief naar buiten toe te treden, maak je je wetenschappelijke kennis en onderzoek op een laagdrempelige manier beschikbaar voor de markt. Door die werelden met elkaar te combineren, kun je een krachtig pakket aan dienstverleningen aanbieden. Zeker nu ook Normec, een van de marktleiders in sensorisch onderzoek, zich als partner heeft aangesloten.’

Wat kan er bij Brightlands NovaBite beter dan voorheen, toen de activiteiten gespreid waren?

‘We vullen consumentenonderzoek direct aan met onderzoek naar Nederlands en Europees levensmiddelenrecht. Wat is binnen de wettelijke kaders wel en niet toegestaan? Wat mag je vertellen over een ingrediënt? Welke nieuwe ingrediënten mogen wel of niet worden toegevoegd? Wat mag er wel en niet op de verpakking staan, bijvoorbeeld aan duurzaamheidsclaims? Wij kunnen hier op verschillende fronten een toetsing doen. Ook om te zorgen dat bevindingen van onze andere diensten en consumentenvoorkeuren binnen het wettelijk kader vallen. We streven uiteindelijk naar succesvolle productintroducties en proberen op deze manier te voorkomen dat een product faalt. Dat doen we ook door masterclasses en workshops aan te bieden. Daarin informeren we bijvoorbeeld medewerkers van bedrijven over juridische kaders, voedingsclaims, duurzaamheid, smaakonderzoek en smaakbeleving.’

Hoe belangrijk blijft menselijk sensorisch onderzoek ten opzichte van nieuwe technologieën?

‘Dat blijft van groot belang bij het beoordelen van wat een consument van smaak, structuur en verpakking vindt. We houden de technologische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten maar je wil de verbale en de non-verbale communicatie echt zien en horen op het moment dat consumenten iets proeven. Wij vullen dat eventueel aan met focusgroepen, waarin consumenten onder leiding van een moderator bevraagd worden. We geven daarnaast in-company trainingen waarbij we medewerkers van een bedrijf opleiden tot smaakexperts. Deelnemers worden getest of ze een non-tastermedium taster of supertaster zijn. Zo kunnen ze beter oordelen over de producten die ze binnen hun eigen bedrijf ontwikkelen – uiteraard wel zo objectief mogelijk.’

Jullie richten je op duurzame, gezondere voeding. Kan een commerciële partij ook bij jullie terecht met een nieuwe ongezonde snack?

‘Liever werken we mee aan bijvoorbeeld een gezond alternatief voor chips. Je ziet dat heel veel productinnovaties falen in het schap, vaak al binnen een jaar. Dat is doodzonde. Wij willen juist dat producten duurzamer en gezonder worden, en dat ze ook een plekje in het schap behouden. Wij zijn in die hele productontwikkelingscyclus betrokken, vanaf de productontwikkeling tot aan de eindfase daarvan. En altijd vanuit de beleving van de consument. Dus ja, ook die commerciële partij kan bij ons terecht en dan zullen we het liefst vanuit meerdere invalshoeken samen met de consument het nieuwe concept doorlichten en een gevalideerd en objectief advies geven.’

Over Loes Janssen

Loes is opgegroeid op het tuinbouwbedrijf van haar ouders. Na een studie International Fresh Business en een master Business Management in Engeland, werkte zij bij retailinkooporganisatie Superunie en kruidenteler Especia. Sinds januari is zij als commercieel manager verantwoordelijk voor business development en commercie bij NovaBite.