Onderzoek via SMS

Mag je een tekstbericht verzenden naar Nederlandse mobiele nummers, die random zijn aangemaakt, met daarin een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek?

De Telecommunicatiewet vereist voorafgaande toestemming indien aan een natuurlijke en/of rechtspersoon voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden een sms-bericht wordt toegezonden.

Puur Statistisch onderzoek is dus toegestaan mits het dus geen commercieel, charitatief of ideëel doeleinde heeft. Een commercieel doeleinde zou kunnen blijken uit het belonen van de respondent met een gratis abonnement op een tijdschrift (vele andere variaties mogelijk).

Hoewel niet verplicht omdat het niet gaat om spraaktelefonie gaat maar om sms, wordt wel aangeraden om het bestand te ontdubbelen met het onderzoekfilter.

De nummers worden ad random samengesteld. Het zou kunnen zijn dat één of meer van die random nummers op een “zwarte” lijst staan bij het uitvoerende onderzoekbureau en/of bij de opdrachtgever van dat onderzoek. Vergeet dan niet die nummers eruit te halen en die niet te benaderen voor statistisch onderzoek. Is er geen sprake van statistisch onderzoek dan mag je alleen via sms uitnodigen als de betrokkene van tevoren toestemming daarvoor heeft gegeven.

Dus:

1. Ad random telefoonnummer: vergeet de blokkeringen bij bureau of opdrachtgever er niet uit te halen, dat zijn dus de betrokkenen die bij bureau en/of opdrachtgevers hebben aangegeven niet meer benaderd te willen worden.

2. Hoewel niet verplicht: verminder de kans op klachten door te ontdubbelen met onderzoekfilter.

3. Zorg dat er sprake is van onderzoek voor statistische doeleinden zoals in artikel 89 Avg.

4. Een beloning voor deelname (bijvoorbeeld een abonnement op een krant bij een lezersonderzoek valt onder de definitie van commercieel.