Resultaten Moodindicator Q2 2024: Europese Onderzoeksbranche Blijft Positief

De Moodindicator-resultaten voor Q2 2024 zijn binnen en geven een optimistisch beeld van de Europese onderzoeksbranche. Dankzij een verlengde deadline en een verhoogde deelname, zijn er dit kwartaal 273 respondenten geweest, wat een verbetering is ten opzichte van de vorige periode.

Met resultaten uit 14 Europese landen, biedt de Moodindicator een waardevol inzicht in de ontwikkeling van de onderzoeksindustrie. Ondanks variaties in responspercentages en vragenlijsten tussen landen, schetsen de resultaten een positief vooruitzicht voor de sector, vooral op het niveau van individuele bedrijven.

Voor Q2 2024 hebben 273 deelnemers uit de volgende landen gereageerd: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Ierland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden en het VK. Hoewel de respons in sommige landen laag was (met slechts één of twee reacties per land), zijn de resultaten nog steeds indicatief voor de bredere trends in de sector.

De meerderheid van de organisaties uit alle 14 landen is ervan overtuigd dat hun onderzoekinkomsten het komende jaar zullen stijgen of gelijk blijven aan het vorige jaar. In België wordt een even grote kans gezien voor lagere inkomsten als voor gelijkblijvende inkomsten. In Bulgarije, Cyprus, Litouwen, Noorwegen en Zweden verwacht geen enkele organisatie een daling van de inkomsten (behalve in Noorwegen zijn deze resultaten indicatief).

De landen met de hoogste verwachtingen voor onderzoekinkomsten zijn Spanje (71% van de deelnemers voorspelt hogere inkomsten) en Oostenrijk (65%). Over het algemeen rapporteren alle landen, behalve België, positieve nettoverwachtingen voor de prestaties van hun onderzoeksinkomsten.

Voor de gehele onderzoeksindustrie zijn de verwachtingen voor groei minder optimistisch. De meeste deelnemers uit landen zoals Oostenrijk, Cyprus, Duitsland, Ierland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal, Zweden en het VK verwachten hetzelfde groeitempo. In België en Griekenland is er een verdeeldheid tussen lagere en gelijke inkomstenverwachtingen.

De nettoposities voor nationale onderzoeksmarkten laten een gemengd beeld zien. België, Duitsland en Portugal rapporteren negatieve resultaten, terwijl Cyprus, Ierland, Litouwen en Zweden op nul staan. De overige landen (Oostenrijk, Bulgarije, Griekenland, Nederland, Noorwegen, Spanje en het VK) rapporteren positieve nettoresultaten.

Er heerst enige voorzichtigheid over het komende jaar. Ongeveer 23% van de deelnemende onderzoeksorganisaties in Europa gelooft dat de inkomsten in de sector zullen toenemen, een stijging van vier procentpunten ten opzichte van Q4 2023. De meerderheid (57%) verwacht dat de inkomsten gelijk zullen blijven, terwijl 16% een daling verwacht.

De algemene resultaten suggereren dat de verwachtingen vergelijkbaar zijn met de vorige golf van de Moodindicator, met een algemene toename van het optimisme over de inkomsten van individuele bedrijven in plaats van de industrie als geheel.

Voor meer details en de volledige resultaten, zie het bijgevoegde rapport.