Trendrapport 2023: bijna 7% meer omzet

We zijn de coronajaren al bijna vergeten, want oorlogen, politiek en maatschappelijke onrust eisen de aandacht. Ook economisch gaat het bergop bergaf. Dat alles moet zijn weerslag hebben op de resultaten in de onderzoeksector. Ook daar is het niet rustig, maar dan in positieve zin, want de omzet steeg in 2023 met bijna 7%.

door Jan Roekens

Leggen we de afgelopen drie jaar naast elkaar, dan zie je een gestage groei van de omzet. Het jaar 2021 sloot op 446 miljoen euro. Met een groei van 9% kwam het resultaat in 2022 uit op 484 miljoen, en in 2023 gingen we het half miljard voorbij. De uiteindelijke omzet zal naar verwachting uitkomen op circa 516 miljoen euro. Dat is bijna 7% meer dan in 2022.

Is Nederland een buitenbeentje? Nee, we sluiten aan bij de internationale trend. Wereldwijd wordt een omzet verwacht van 141 miljard dollar en een geschatte groei van 4,3%.

FTE stabiel

Met hoeveel FTE wordt de hogere omzet behaald? Even terugkijken: in 2021 waren dat er 3.070, in 2022 ging het om 3.148 en in 2023 om 3.221. Kijk je naar de gemiddelde omzet per FTE dan zie je eenzelfde patroon: in 2021 kwam die omzet uit op 145.000 euro, om in 2022 door te stijgen naar 155.000 euro. In 2023 ligt het bedrag iets hoger, namelijk op 160.000 euro.

Vitale sector

Wat zijn de verwachtingen voor volgend jaar? Als het gaat om de gehele sector denkt 11% denkt dat de omzet daalt, 43% verwacht een gelijk resultaat en 46% ziet een hogere omzet. Maar als het gaat om het eigen bureau, dan denkt 76% dat de omzet zal stijgen.

Er is dus enige voorzichtigheid voor de sector als geheel, maar dat is niet zo gek. Het vak is volop in beweging en het draait steeds meer om data-analytics en -insights. De ontwikkelingen rond AI zetten de turbo er ook op. De ervaring leert wel dat turbulente periodes niet meteen bedreigend zijn. Integendeel, de Trendrapporten spreken boekdelen. Dat wijst op een vitale en flexibele sector. Dat bewees zich in 2023, en dat zal naar verwachting ook in 2024 het geval zijn.

Download hier het volledige rapport met de Top 48 van bureaus en een tiental deelbranches (het Trendrapport verscheen eerder in MarketingTribune).