Uitstel opgave respondenten vergoedingen

Update: Tot en met 1 juli 2023 heeft de Belastingdienst de bij de MOA aangesloten onderzoekbureaus uitstel verleend voor het doorgeven van de vergoedingen die worden betaald aan respondenten aan de Belastingdienst. Wordt vervolgd.