Vernieuwing Handelsregister streeft naar privacy en veiligheid voor ondernemers

Het gebruik van het handelsregister voor het trekken van steekproeven voor B-t-B onderzoek staat onder druk. Er wordt nu gewerkt aan voorstellen om het handelsregister voor marketing  doeleinden te verbieden. Er wordt in de huidige plannen geen uitzondering gemaakt voor statistisch onderzoek, zoals dat in de AVG en in andere wetgeving wel is gebeurd. Het D&IN zal de voortgang van deze wetswijzigingen nauwkeurig monitoren en tijdig aan de bel trekken om WEL die uitzonderingspositie voor statistisch onderzoek te claimen.

Lees meer het volledige artikel hier.

Amsterdam, 8 mei 2024