Cursus Sensorisch Onderzoek B

Duik samen met Wim Vaessen en Joep Brinkman in de wereld van sensorisch onderzoek. De cursus bestaat uit theorie en praktijk over het opzetten en uitvoeren van sensorisch onderzoek. Laat je zintuigen prikkelen door inspirerende gastsprekers en verschillende excursies. Kortom, wil jij je ontwikkelen tot een sensorisch onderzoek professional? Schrijf je in!

Beoordeeld met een 8,5!

“Nog nooit eerder zo’n leuke en leerzame cursus gevolgd!”

“Ik heb er veel aan gehad en een erg leuke tijd gehad. Bedankt!”

“Ik vond de cursus zeer leerzaam, informatief en gebruik het geleerde direct in de praktijk.”

Inleiding

Onder auspiciën van de profgroep Sensorisch onderzoek van het Data & Insights Network wordt op 2, 9, 16 oktober & 6, 13 en 20 november 2024 een zesdaagse Nederlandstalige cursus Sensorisch onderzoek B georganiseerd. De cursus, die wordt geleid door Wim Vaessen en Joep Brinkman, is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek en hun theoretische en praktische kennis op dit gebied willen vergroten. 

De cursus bevindt zich op HBO-/WO-niveau en bereidt tevens voor op het Data & Insighs Network/NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B’, dat onafhankelijk van deze cursus wordt afgenomen.

Inhoud

De basis van de cursus vormt het boek Proeven van succes (zesde volledig herziene druk). Rode draad in de behandeling van de theorie zijn de verschillende testopzetten, waarbij zeer stevig wordt ingezet op de onderliggende statistiek. Aan de hand van de gangbare verschiltests en beschrijvende tests komen de denkwijze en berekeningen rond de bijbehorende significatietoetsen, het belang van de toetspower, de basis van variantieanalyse en de principes van de multivariate data-analyse aan de orde. Deze onderwerpen worden geïntegreerd met thema’s als panelomvang en -samenstelling, de op basis van het onderzoek te nemen product- en marketingbeslissingen en de keuze tussen testen op verschil of op gelijkheid. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van het ‘gok’model, maar staan we ook uitgebreid stil bij theorie en praktijk van Thurstonian scaling.

Verder worden elke cursusdag de thuis bestudeerde stof en de gemaakte opgaven besproken over andere onderwerpen die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van sensorisch onderzoek:

  • zintuigen, waarneming en waarnemingseigenaardigheden;
  • panelwerving, -selectie en -monitoring;
  • productaanbieding: temperatuur, bemonstering, volgorde, codering en logistiek;
  • testomstandigheden;
  • vragen stellen en antwoorden verwerven;
  • voedselkeuzegedrag, marketing en consumentenonderzoek;
  • het gebruik van sensorisch onderzoek bij kwaliteitsbewaking.

Praktijkopdrachten

Rode draad van het praktijkgedeelte van de cursus is een (eenvoudige) productprofilering. Daartoe worden met de cursusgroep attributen gegenereerd en een profileringstest uitgevoerd. Deze gegevens worden met multivariate analysetechnieken (MVA) verwerkt en gekoppeld aan voorkeursgegevens. Het resultaat bestaat onder meer uit biplots, die gezamenlijk worden besproken en geïnterpreteerd.

Eigen ervaringen en casuïstiek van de cursisten

Bij de behandeling van de stof vindt er intensieve interactie plaats. Daarnaast is er royaal ruimte voor het bespreken van vragen en problemen uit de eigen praktijk van de cursisten. Samen blijken we daar soms verrassende oplossingen voor te kunnen bedenken!

Gastsprekers en excursie(s)

In de cursus zijn gastsprekers en excursie(s) rond uiteenlopende theoretische en praktische onderwerpen opgenomen. Het definitieve programma daarvan is nog niet vastgesteld, maar denk aan actueel wetenschappelijk onderzoek, de relatie tussen sensorische beleving en producteigenschappen, psychologische achtergronden van waarneming, sensorisch consumentenonderzoek en specialistische software.

Examen

De cursus is inclusief het examen. Het examen wordt afgenomen bij het Data & Insights Network in Amsterdam. Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt de deelnemer het NIMA diploma Sensorisch onderzoeker B. Uitgebreide informatie over het examen

Meer informatie: Data & Insights Network Opleidingen tel. 020-5810711.

Doel

De cursus bevindt zich op HBO-/WO-niveau en bereidt tevens voor op het Data & Insights Network/NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B’, dat onafhankelijk van deze cursus wordt afgenomen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek, maar daarvoor meer theoretische en praktische kennis willen opdoen. De cursus bevindt zich op (post) HBO-/WO-niveau, maar er wordt geen gevorderde kennis van dataverwerking en statistiek verondersteld. De cursus bereidt ook voor op het NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B’ (projectleider), dat onafhankelijk van deze cursus wordt afgenomen. Het diploma ‘Sensorisch onderzoeker A’ is geen vereiste voor deelname. 

Boek Proeven van Succes

Zesde, herziene editie boek Proeven van succes
Proeven van succes is hét boek dat dé methoden en toepassingen van sensorisch onderzoek behandelt en is bij de cursus inbegrepen.

Bij het boek zijn antwoorden en opdrachten gemaakt zodat studenten zich voor kunnen bereiden op het Examen Sensorisch onderzoek B van de D&IN en NIMA. Download deze PDF’s: Opgaven & Antwoorden

Docenten

Joep Brinkman

Academy workshopleider

Joep Brinkman is als onderzoeksdocent verbonden geweest aan de opleiding Food&Business van de Hanzehogeschool. In ‘Het Smaakcentrum’, gelieerd aan die opleiding, voerde hij sensorisch onderzoek uit voor externe opdrachtgevers. Naast zijn huidige deeltijdbaan als docent bij de opleiding ‘Toegepaste Psychologie’ werkt hij onder de naam ‘Zin voor onderzoek’ zelfstandig als onderzoeker, cursusleider, adviseur en schrijver van studieboeken. In zeer nauwe samenwerking met leden van de Profgroep Sensorisch onderzoek schreef hij ‘Proeven van succes’, het enige Nederlandstalige boek op dit vakgebied.

Wim Vaessen

Rijksuniversiteit Groningen: Social Sciences

Dr. Wim Vaessen heeft jarenlange ervaring op het gebied van sensorisch- en consumentenonder-zoek. Hij is opgeleid als onderzoekspsycholoog en heeft daarna geruime tijd gewerkt als hoofd van een sensorische afdeling van een internationaal bedrijf. Sinds 1994 is hij managing director van Essensor. In die functie heeft hij veel sensorische onderzoeksprojecten gedaan met behulp van panels en projecten op het terrein van consu-mentenonderzoek. Wim Vaessen is als gastdocent en examinator verbonden aan opleidingen aan verschillende hogescholen.

Praktische informatie

Niveau
Niveau B – Enige ervaring
Studiebelasting
Behalve deelname aan de zes cursusdagen wordt van de deelnemers per cursusdag gemiddeld zo’n 8 uur aan voorbereiding verwacht. Deze bestaat uit het bestuderen van het boek en het maken van oefenopgaven.
Opbouw
50% Theorie
50% Praktijk
Opzet van de cursusdagen
Elke cursusdag begint met een gezamenlijke lunch om 12.00 uur. Om 12.30 uur volgt een intensieve middagsessie, met een korte pauze, tot aan het diner. Na het avondeten gaan we nog ongeveer twee uur door, waarna om 21.00 uur de cursusdag wordt afgesloten.
Het zijn pittige dagen, maar door de bewust aangebrachte afwisseling in zwaarte, onderwerp, appèl, locatie en werkvorm blijven de aandacht en energie behouden.
Inclusief
Certificaat (om in aanmerking te komen voor het certificaat van deelname, dient men vijf van de zes cursusdagen gevolgd te hebben)
Kosten
Persoonlijke leden D&IN (incl. VBO- en VSO-leden) €3.850,– excl. BTW Niet-leden €4350,– excl. BTW

Inclusief het boek Proeven van succes (zesde herziene druk) en een uitgebreide lunch & diner op alle dagen (excl. BTW) en inclusief het NIMA/Data & Insights Network examen Sensorisch onderzoeker B t.w.v. €485,-