Examen Sensorisch Onderzoeker A

De sensorisch onderzoeker op Data & Insights Network/NIMA A niveau heeft een functie met uitvoerende werkzaamheden zoals:

  • Werken volgens ‘Good Sensory Practice’ in de product(voor)bereiding
  • Hanteren van aanbiedingsdesigns en productcodering
  • Gebruik van testmateriaal
  • Omgaan met onderzoekscondities
  • Instrueren van panelleden

Voor wie?

Dit examen is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in of zich willen kwalificeren voor een functie in de uitvoering van sensorisch onderzoek. Gangbare functienamen voor Sensorisch Onderzoeker A zijn: testleider, panelleider, onderzoeksassistent etc.

Exameninhoud

Het Data & Insights Network/NIMA B Sensorisch Onderzoek B examen duurt 2 uur en bestaat uit meerkeuzevragen. Naast vaardigheden worden kennis en inzicht getoetst op het gebied van:

  • Zintuiglijke waarneming   
  • Testmethoden   
  • Respondenten   
  • Onderzoekscondities

Meer informatie

Dit examen wordt jaarlijks afgenomen door het Data & Insights Network in samenwerking met NIMA.

Voor dit examen biedt het Data & Insights Network een cursus aan. 

Zesde, herziene editie boek Proeven van succes
Proeven van succes is hét boek dat dé methoden en toepassingen van sensorisch onderzoek behandelt.

Bekijk hier het examenreglement inclusief de exameneisen.

Bij het boek zijn antwoorden en opdrachten gemaakt zodat deelnemers zich kunnen voorbereiden op het Examen Sensorisch onderzoek A van de D&IN en NIMA. Download deze PDF’s: Opgaven & Antwoorden

Heb je vragen over het examen, neem dan contact met het Data & Insights Network via opleidingen@dinetwork.nl of met NIMA via examens@nima.nl. Voor urgente zaken kun je tijdens kantooruren contact met Data & Insights Network via 020 58 10 710. Graag maken we je erop attent dat het antwoord op veel vragen te vinden is op NIMA website.

Praktische informatie

Kosten
De kosten voor het examen Sensorisch onderzoek A bedragen €360,-
Na inschrijving ontvang je separaat een factuur.

Examencommissie Sensorisch Onderzoek

Vera van Stokkom – Voorzitter, Docent-onderzoeker Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland
Marlou Lasschuijt – Postdoctoral Researcher – Eating behavior, Physiology & Sensory, Wageningen University & Research
Mathijs Sijperda – Docent communicatie – gedrag – onderzoek / opleiding VD, Hanzehogeschool Groningen
Harry Vogel – Docent Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland
Saskia Kamps – Sensory Consultant