Gouden Standaard

Een uniek ijkingsinstrument voor nationale en regionale steekproeven

Speciaal voor de marktonderzoekbureaus, maar ook voor onderzoeksafdelingen bij opdrachtgevers en toeleveranciers hebben wij, in samenwerking met het ABF en op basis vaan 100% CBS data, de Gouden Standaard ontwikkeld; een uniek ijkingsinstrument voor nationale en regionale steekproeven.

Met de komst van de Gouden Standaard voor onderzoek wordt er in hele branche gebruik gemaakt van dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek. Bovendien is er hierdoor aansluiting gevonden bij de overige Europese landen die gebruik maken van vergelijkbare data in hun land. Bij ons aangesloten keurmerkbureaus die kwantitatief consumenten onderzoek uitvoeren, zijn verplicht gebruik te maken van dit ijkinginstrument.

Neem contact op voor meer informatie over de Gouden Standaard
Lees de gebruikersinstructie hier

Kosten 

Deelname aan de Gouden Standaard is exclusief voor leden van het Data & Insights Network. De kosten voor deelname aan de Gouden Standaard zijn voor de bureaus gerelateerd aan het aantal fte’s van het onderzoekbureau. Voor opdrachtgevers geldt een vaste prijs per jaar. Afnemers van de Gouden Standaard sluiten een contract met ons voor afname van de Gouden Standaard voor de duur en/of resterende looptijd t/m 31 december 2026.

Een contract voor het gebruik van de Gouden Standaard geldt voor onbepaalde tijd, en wordt na een periode van drie jaar stilzwijgend verlengd voor opnieuw een periode van drie jaar. De overeenkomst beslaat altijd een periode van drie jaar, tenzij men gedurende een driejaars periode instapt als nieuwe gebruiker van de Gouden Standaard. (Alle bedragen zijn exclusief BTW)

  • Tot en met 5 FTE € 316,-
  • 6 – 10 FTE’s € 704,-
  • 11 – 25 FTE’s € 1.658,-
  • 26 – 50 FTE’s € 3.210,-
  • 51 – 100 FTE’s € 4.764,-
  • >100 FTE’s € 8.057,-
  • Voor opdrachtgevers en toeleveranciers bedragen de kosten € 871,-.

Normvraagstelling

De normvraagstelling is de standaardvraagstelling die gebruikt wordt door alle onderzoekbureaus die ook gebruik maken van de Gouden Standaard. Door een goede aansluiting van de dataverzameling in het veld bij de beschikbare data in de Gouden Standaard kan door herweging een representatief beeld worden verkregen van de steekproefpopulatie. Door de standaardisering van de vraagstellingen worden veldwerkonderzoeken in de analyse fase goed vergelijkbaar. Een aantal vragen tezamen leiden tot bepaalde constructen zoals sociale klasse en welstand.

Download de Vragenlijst Normvraagstelling 2023
Download de Normcijfers
Download de Samenvatting Sociale Klasse

Veelgestelde vragen

Deelnemers Gouden Standaard

• AMA Almere Marktonderzoek Advies VOF
• Bilendi
• Blauw Research
• Blue Field Agency
• BTC Mediates
• CHOICE Insights + Strategy
• DataIM
• DVJ Insights
• Etil research & marketing
• Flycatcher Internet Research
• GfK Netherlands BV
• I&O Research
• Ipsos B.V.
• Kantar Netherlands B.V.
• Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
• KIEN PanelWizard
• Kieskompas BV
• Leids OnderzoeksKollectief
• MarketResponse
• Markteffect / Direct Research
• Mediabrands Marketing Sciences
• MeMo2
• MetrixLab B.V.
• Miles Research
• Mobiel Centre Marktonderzoek ‘veldwerk+’
• Motivaction International B.V.
• Moventem
• MWM2
• Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
• Newcom Research & Consultancy
• No Ties BV
• Norstat
• Panel Inzicht B.V.
• PanelClix
• Panteia BV
• Qrius
• Ruigrok

Waar kan ik terecht met een vraag over de Gouden Standaard?

Voor meer informatie of deelname aan de Gouden Standaard kunt u mailen naar GoudenStandaard@dinetwork.nl

Wat is de MOA Cebuco indeling?

In het verleden zijn de Cebuco gebieden samengesteld op basis van koopstromen en sociaaleconomische cohesie van de gebieden. Vaak had zo’n verzorgingsgebied een dominante stad/dorp dat het gebied bediende. In veel gevallen had zo’n geografische eenheid ook een eigen krant of editie. Sinds het opheffen van Cebuco zijn de koopstromen e.d. niet meer opnieuw geanalyseerd. We onderhouden de gebieden door de gemeentelijke herindelingen in de gebiedsindeling te verwerken. Hierdoor worden de grenzen van de gebieden geleidelijk verlegd, echter wel volgens de logica van de nieuwe gemeenten die zijn ontstaan.

Wat is de looptijd van het contract?

De overeenkomst geldt voor 3 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd. Het contract geldt voor de duur en/of resterende looptijd van het contract met het Data & insights Network t/m 31-12-2023.
Bij tussentijdse instappen worden voorgaande kalenderjaren niet in rekening gebracht.

Is het product alleen voor leden?

Ja, het product is alleen voor bedrijfsleden van het Data & Insights Network.

Opzegging

Het Data & Insights Network en de afnemer zijn gerechtigd om door schriftelijke opzegging deze overeenkomst na afloop van een driejaars periode te beëindigen. Hiervoor moet de overeenkomst voor 1 juli van het laatste jaar van de driejaars periode, worden opgezegd. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.