Normvraagstelling Gouden Standaard gewijzigd

Na jaren van relatieve stabiliteit in de opzet van de Gouden Standaard zijn er momenteel wat wijzigingen op komst. Om voorbereid te zijn op deze wijzigingen zijn deze al verwerkt in de Normvraagstelling.

Een deel van de wijzigingen is het resultaat van veranderende opvattingen in de maatschappij over gender, migratie en huishoudsamenstelling. Na een lezingenmiddag over deze onderwerpen, in het kader van het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO), en enkele sessies met Gouden Standaard gebruikers komen we nu met aanpassingen van enkele begrippen. Deze discussies zijn overigens nog niet ten einde. Zo is er nog geen finaal voorstel omtrent het kostwinnerbegrip en hoe sociale klasse daarop is samengesteld.

Aanvullende informatie over deze wijzigingen en andere aanpassingen:
• Vanwege de naamswijziging van de MOA, spreken we nu over de Gouden Standaard, niet meer voorafgegaan door MOA.
• De builtinstructie voor Gezinscyclus is aangepast omdat bij eenoudergezinnen met alleen volwassen kinderen niet duidelijk was onder welke categorie die moesten worden ingedeeld. Als er geen partner in het huishouden is, dan is de leeftijd van de hoofdkostwinner leidend.
• We stellen voor om gender niet langer te beperken tot man/vrouw. We hebben gekozen voor een formulering die ook andere mogelijkheden toestaat. Tevens geven we aan hoe in rapportage en weging hiermee om te gaan. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de data die we leveren, aangezien de Gouden Standaard gebaseerd is op de registratiebestanden van de Gemeentelijke Basisadministratie waarin de X als derde gender nog maar zeer sporadisch voorkomt.
• Vanuit CBS en SCP zijn nieuwe constructies voorgesteld voor migratie-achtergrond, en ook de vraagstelling hebben we hierop aangepast. Deze wijziging heeft gevolgen voor de GS tabellen, en zullen in de volgende release (oktober 2023) beschikbaar komen.