TrendReport

Via het TrendReport-systeem kunnen bureaus voor zichzelf bijhouden hoe het eigen bureau presteert ten opzichte van de branche. Er zijn mogelijkheden ingebouwd voor kwalitatieve bureaus of juist voornamelijk kwantitatief gerichte organisaties en natuurlijk is er een benchmark voor grote en kleine bureaus. Leden van het Data & Insights Network zijn verplicht aan het TrendReport deel