Posts By: steven@dinetwork.nl

De relevante punten uit het regeerakkoord

Op 15 mei werd  het Hoofdlijnenakkoord gepubliceerd van het nieuwe kabinet, na instemming door de onderhandelende fracties in de Tweede Kamer. Onderstaand de belangrijkste elementen uit het akkoord voor onze Data en Insights sector.  Noot: onderwerpen die nog niet in het hoofdakkoord staan, zal/kan nog worden ingevuld door de (vak-)minister in het nog op te

SCRAPING BIJNA ALTIJD ILLEGAAL VOLGENS DE AP

Wat is scraping Scraping is het automatisch verzamelen en opslaan van informatie van het internet. Bij scraping ‘schraapt/graast’ een computerprogramma automatisch gegevens van het internet. Bijvoorbeeld door sociale media te scannen. Met scraping worden bijna altijd persoonsgegevens verzameld. Daardoor ontstaan privacyrisico’s. Met scraping kunnen in korte tijd persoonsgegevens van heel veel mensen worden verzameld. De informatie

Nieuw sensorisch expertisecentrum Brightlands NovaBite

“Veel productinnovaties falen in het schap, vaak al binnen een jaar. Dat is doodzonde.” Onlangs opende een nieuw hoogwaardig expertisecentrum voor consumentenonderzoek de deuren: Brightlands NovaBite. Commercieel manager Loes Janssen vertelt hoe sensorisch onderzoek, focusgroepen, productoptimalisatie, en levensmiddelenrecht samenkomen binnen één faciliteit. door Robert Heeg Brightlands NovaBite heeft de activiteiten van het eerdere Test, Taste &

LEI-registratie voor marktonderzoekbureaus en/of softwareleveranciers?

1. LEI registratie Als een ICT dienstverlener diensten verleent aan een financiële organisatie dan is de DORA regelgeving en LEI registratie van toepassing. Welke maatregelen de ICT dienstverlener dient te treffen, zijn afhankelijk van de aard van de ICT dienstverlening. Het zal duidelijk zijn dat de eisen aan een platform om klanttevredenheid te meten binnen

Vernieuwing Handelsregister streeft naar privacy en veiligheid voor ondernemers

Het gebruik van het handelsregister voor het trekken van steekproeven voor B-t-B onderzoek staat onder druk. Er wordt nu gewerkt aan voorstellen om het handelsregister voor marketing  doeleinden te verbieden. Er wordt in de huidige plannen geen uitzondering gemaakt voor statistisch onderzoek, zoals dat in de AVG en in andere wetgeving wel is gebeurd. Het

Is “moeite met lezen” een bijzonder persoonsgegeven?

Wat is ‘moeite met lezen’? Als het gaat om dyslexie dan is het een gezondheidsgegeven en daarmee een bijzonder gegeven (ook als iemand een verstandelijke handicap heeft) Als iemand moeite heeft met lezen omdat zijn bril vuil is, dan niet, maar als de bril sterkte niet voldoende is dan is het een gezondheidsgegeven en daarmee

Nederlands verbod op telemarketing

De Nederlandse regering is in gesprek met de EU-Commissie om lidstaten in staat te stellen huis-aan-huisverkoop en telemarketing te verbieden. D&IN heeft deze kwestie bij EFAMRO aangekaart. EFAMRO, ESOMAR en D&IN hebben een beleidsstandpunt verstrekt aan het Nederlandse kabinet en de EU-commissie waarin bezorgdheid wordt geuit over de mogelijke gevolgen voor teleonderzoek en huis-aan-huis onderzoek

Een veilige werkomgeving: het belang van een vertrouwenspersoon

Op 1 februari 2024 is het onderzoeksrapport naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep verschenen. Sinds #MeToo wordt er in de media veel aandacht besteed aan allerlei vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Hoe kan een werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving? Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

“AI-applicaties die teksten beoordelen van leerlingen brengen mogelijk een risico mee” Onlangs publiceerde het College voor de Rechten van de Mens onderzoek naar de toepassing van algoritmen in het onderwijs. Ed Smeets, senior onderzoeker bij KBA Nijmegen, vertelt over de uitkomsten en de consequenties. door Robert Heeg Het haalde eerder deze maand de landelijke media: algoritmen worden steeds meer

Waarom kleinere ziekenhuizen belangrijk zijn (en blijven)

Recentelijk organiseerde Vintura, een consultancybureau in de zorgsector, een rondetafelbespreking over de toekomst van kleinschalige ziekenhuizen. Aart Willem Saly, partner bij Vintura, vertelt waarom dat belangrijk is. door Robert Heeg In de kranten en de zorg-gerelateerde media komt regelmatig de vraag terug: moet alle zorg wel in alle ziekenhuizen plaatsvinden? Moeten we dat niet meer

AWVN – Zakelijke mailbox

In het dagelijks leven hebben mensen te maken met de vele facetten van privacy, en dus ook op de werkvloer. Het beschermen van de persoonsgegevens van werknemers is een belangrijk thema voor werkgevers: de werkgever verzamelt en werkt immers met persoonsgegevens in de zin van Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mag een

VOOR, TIJDENS EN NA EEN DATALEK

Afgelopen jaar werd de onderzoeksector opgeschrikt door een datalek bij een serviceprovider. Een aantal bureaus dat met die serviceprovider werkte werd geconfronteerd met een volstrekt onbekend fenomeen. Hoe om te gaan met zo’n datalek? Had je het kunnen voorkomen, was je er op voorbereid dat het zou kunnen gebeuren, hoe organiseer en coördineer je zo’n

AWVN – Pensioengrondslag en AOW-franchise

De pensioengrondslag is dat deel van het salaris waar pensioen over wordt opgebouwd. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de AOW-franchise. ​ Wat precies tot het pensioengevend salaris hoort, is een kwestie van afspraak. Zo kan pensioengevend salaris gedefinieerd zijn als de som van de in een kalenderjaar verdiende bruto maandsalarissen, vermeerderd met de

Gezocht: 2 nieuwe leden voor onze kascommissie

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven van het Data & Insights Network gecheckt. Kloppen de uitgaven en meer specifiek, zijn de uitgaven van de Vereniging gedekt door uitgavenbewijzen ( facturen e.d.). De doelstelling van de kascontrolecommissie  is dan ook  het vaststellen van de rechtmatigheid van de door Directie en Bestuur ten behoeve van de Vereniging gemaakte kosten. Bij

Daniëlle Dull doorbreekt het sensorische hokjesdenken

Nieuwe digitale technieken in het sensorisch onderzoek zorgen voor accuratere en vooral natuurlijkere resultaten. Daniëlle Dull, consultant bij EyeQuestion Software, gidst ons door bestaande en nieuwe mogelijkheden. “AI ziet hoe vaak een hand naar een bakje chips gaat” Daniëlle Dull door Robert Heeg Je recente Sensory Talk ging over opkomende nieuwe digitale technieken in het

Lisa van der Goot over visual thinking

Eerder dit jaar gaf Lisa van der Goot, design researcher bij Perspective, een SMART Talk-presentatie over visual thinking. Voor wie er niet bij was, legt zij hier nog eens uit wat dit concept inhoudt en wat je ermee kunt doen. “Door te tekenen open je eigenlijk een deurtje in je hoofd” Lisa van der Goot

Slimme tools voor studenten en onderzoekers

Sinds de doorbraak van ChatGPT worden de AI-tools in rap tempo geïntroduceerd. In dit artikel verkennen we enkele van de handigste hulpmiddelen voor studenten en onderzoekers.

Jenny van Doorn

Bij de Data & Insights Awards 2023 pakte hoogleraar Jenny van Doorn de prijs voor Insight Scientist van het Jaar. Haar robot-onderzoek focust met name op zorgrobots, die in onze vergrijzende maatschappij een cruciale rol kunnen spelen. door Robert Heeg “Ik voorzie dit jaar een integratie van ChatGPT in fysieke robots” Jenny van Doorn Kreeg

Denk mee met het Network Healthcare

Eind 2023 is er gesproken over de response bij onderzoeken in de Healthcare sector. Initiatiefnemer was een aanbieder van onderzoek onder artsen en specialisten. Zij ondervinden in toenemende mate problemen met het rekruteren van artsen en specialisten teen behoeve van medisch-farmaceutisch onderzoek. Het verzoek van het betrokken bureau is om branchebreed in gesprek te gaan.

Trendrapport 2023: bijna 7% meer omzet

We zijn de coronajaren al bijna vergeten, want oorlogen, politiek en maatschappelijke onrust eisen de aandacht. Ook economisch gaat het bergop bergaf. Dat alles moet zijn weerslag hebben op de resultaten in de onderzoeksector. Ook daar is het niet rustig, maar dan in positieve zin, want de omzet steeg in 2023 met bijna 7%.

Marijke Wiersma over Marketing Mix Modelling

Marijke Wiersma, managing partner van Annalect, vertelt in haar webinar over Marketing Mix Modelling, op 18 januari, hoe je met het modelleren van niet-privacygevoelige data inzicht krijgt in media-effectiviteit. “We kunnen nu veel dieper in campagnes onderzoeken wat voor jou werkt” Marijke Wiersma door Robert Heeg Wat doet Annalect anders?  ‘We houden ons enerzijds bezig

‘Als verzekeraar hebben wij data in ons bloed’

Tijdens het Data & Analytics Congres in Amstelveen, afgelopen november, liet Patrick van Meerveld zien hoe cruciaal data & insights zijn in de strategie van Centraal Beheer. In dit interview vertelt hij wat het betekende om als ‘Company van het jaar’ de Data & Insights Award 2023 te winnen die in de zomer werd uitgereikt.

The Art of Data & Insights

Duik in de kunst van data en inzichten op het meest sprankelende Data & Insights Event van de Benelux: MIE’24! En doe mee als MIE partner of MIE sponsor.

Niet zo slim… Smartphones en studie

Vanaf 1 januari 2024 is het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op middelbare scholen. De apparaten zouden afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren. Wat zegt onderzoek hierover?

AWVN – Doorwerken na de AOW-leeftijd

Als een werknemer door blijft werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft dit géén invloed op de hoogte van zijn of haar AOW. Het recht op AOW bestaat op het moment van het bereiken van de AOW-leeftijd en kan niet worden uitgesteld.

De lessen van Ep Köster

Tijdens het Pangborn Symposium eerder dit jaar eerde Stefanie Kremer van FrieslandCampina het baanbrekende sensorische werk van Ep Köster. Meer dan alleen een eerbetoon, diende Kremers lezing vooral als springplank naar sensorisch onderzoek nu en straks.

AWVN – Liefde op de werkvloer

Hoe ga je als werkgever om met liefde op de werkvloer?

​Werknemers brengen bijna iedere werkdag tijd met elkaar door. Veel collega’s werken intensief samen en genieten van elkaars gezelschap tijdens de pauzes en de werkborrels.

Onderzoek via SMS

Mag je een tekstbericht verzenden naar Nederlandse mobiele nummers, die random zijn aangemaakt, met daarin een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek?

Kees de Graaf over de sensorische toekomst

Tijdens de jongste editie van het Pangborn Symposium ontving Kees de Graaf de award voor ‘established researcher’ van Food Quality & Preference. Een mooi moment om de emeritus-hoogleraar Sensoriek en Eetgedrag te vragen naar het belang en de toekomst van zijn vak.

Barry Jennings (Microsoft) over AI

Barry Jennings is bij Microsoft verantwoordelijk voor onderzoek en insights, en is expert op AI-gebied. We vroegen hem hoe kunstmatige intelligentie zijn vak en de onderzoeksindustrie verandert.

Jon Puleston over vragenlijsten

Op 10 september sprak Jon Puleston op het ESOMAR-congres in Amsterdam over het verbeteren van vragenlijsten. Hoognodig, want hij vindt dat marktonderzoekers hun respondenten momenteel niet al te best behandelen.

ChatGPT aan banden?

Het Europees Parlement is het eens over de eerste wet ter wereld om AI te reguleren. Eerder dit jaar deed Italië ChatGPT al een maandlang in de ban. De overheden maken zich vooral zorgen over privacy. Maar kan wetgeving de voortrazende technologie wel onder controle krijgen? “Bevooroordeeld, misleidend, en een risico voor privacy en veiligheid”

Interview Michalis A. Michael

Michalis A. Michael is CEO van DMR, een pionierend techbedrijf gespecialiseerd in AI-gedreven cx, insights en analytics. Hij begrijpt de angst voor kunstmatige intelligentie maar zegt ook dat de ene AI de andere niet is. “Het draait niet om algoritmen maar om mensen” Michalis A. Michael Door Robert Heeg Als CEO van het Londense DMR

Winnaars Data & Insights Awards 2023 bekend!

Unravel is vanavond bij de uitreiking van de Data & Insights Awards (voorheen MOAwards) uitgeroepen tot Data & Insights Bureau van het jaar 2023. De prijs voor Insights Professional aan bedrijfszijde is uitgereikt aan Roelof Smallenburg van TUI. Ook is Centraal Beheer bekroond, en wel met de award voor Data & Insights Company van het

De toekomst van Insights & Data Science

Op het jongste MIE organiseerde SMART, het netwerk voor young professionals, een Round Table. Onder leiding van Myrna Welling en Sander Nieuwkerk werden de toekomstperspectieven in de insightssector besproken. “Young professionals moeten een rol spelen in innovatie en anderen motiveren” Myrna Welling en Sander Nieuwkerk Door Robert Heeg Nieuwe technologieën brengen gevaren mee, zoals deepfakes,

Global Data Quality-initiatief

Datakwaliteit staat door meerdere oorzaken onder druk. De Britse Market Research Society (MRS) nam samen met internationale marktonderzoekorganisaties het Global Data Quality-initiatief om de kwaliteit nu en in de toekomst te waarborgen. MRS-directeur Debrah Harding vertelt over het belang van dit initiatief. “Circa 7 procent van de deelnemers is frauduleus, niet de 20 á 30

De rol van social media-analytics in ziekenhuizen

Social media analytics leveren nuttige inzichten op voor datagedreven organisaties als ziekenhuizen. Op het jongste MIE deelde Roel Rutjens de inzichten die hij hiermee opdeed als marketing intelligence-analist van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.   “Je moet zijn waar je publiek zit” Roel Rutjens Door Robert Heeg Welke social media zijn met name interessant voor

Kansen en uitdagingen in sensorisch onderzoek

Op het MIE demonstreerde Alard Verhoef vorige maand dat onze menselijke zintuigen weliswaar geweldig zijn, maar verre van feilloos. Als Senior Consumer & Insight Expert bij Essensor vertelt hij met welke uitdagingen sensorisch onderzoek te maken heeft. door Robert Heeg Vat eens samen waarom jouw vakgebied zo belangrijk is.‘Sensory owns repurchase: in je productontwikkeling moet

AWVN – Is de werkgever aansprakelijk voor een ongeval tijdens een personeelsuitje?

Een personeelsuitje is vaak een gezellige aangelegenheid. Helaas kan de situatie zich voordoen dat er schade ontstaan aan spullen of nog erger, letsel bij een van de aanwezigen (de werknemers). De werkgever is in principe aansprakelijk voor arbeidsongevallen die plaatsvinden in de uitoefening van het werk. Geldt dat dan ook als zich een ongeval voordoet

Licht optimisme in de Europese marktonderzoeksector

In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de Europese onderzoeksfederatie EFAMRO een nieuwe Moodindicator uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2023 hebben 287 bureau gereageerd, en dat aantal zal nog hoger worden want de cijfers uit Spanje zijn nog niet compleet. De resultaten van het onderzoek geven een goede indicatie van de ontwikkelingen van

Leeftijd van kinderen en hun bevoegdheden bij statistisch onderzoek

De AVG voorziet in richtlijnen voor statistisch onderzoek onder 13-16 jarigen en voor 16 plussers. Aandachtspunt is dan ook vooral de groep van 11-13 jarigen, omdat daar geen regeling voor is in de AVG, GDPR en Uavg. Het Data en Insights Network (en haar voorgangers) heeft wel een procedure voor statistisch onderzoek onder deze doelgroep. Statistisch

Normvraagstelling Gouden Standaard gewijzigd

Na jaren van relatieve stabiliteit in de opzet van de Gouden Standaard zijn er momenteel wat wijzigingen op komst. Om voorbereid te zijn op deze wijzigingen zijn deze al verwerkt in de Normvraagstelling. Een deel van de wijzigingen is het resultaat van veranderende opvattingen in de maatschappij over gender, migratie en huishoudsamenstelling. Na een lezingenmiddag

Excursie Aviko – 24 april

Met de vorige excursie nog vers in het geheugen, reisden wij 24 april jl. af naar het Gelderse Steenderen. Dit keer is het Network Sensory Research namelijk uitgenodigd door Aviko! De middag begint in het Raedthuys van Aviko met een lunch, gevolgd door een presentatie van Willem Fijten (Product Innovation Director), daarna de Algemene Ledenvergadering

Genomineerden Data & Insights Awards’23 zijn bekend!

Dé vakprijzen voor inspirerende en toonaangevende Data & Insights Professionals, Bureaus en Companies die het verschil maken in ons vakgebied, worden ook dit jaar weer uitgereikt. In de verschillende categorieën strijden de volgende genomineerden om die felbegeerde Awards: Data & Insights Bureau van het jaar• MWM2• Perspective• Unravel Data & Insights Company van het jaar•

Het menselijke panel in de sensorische toekomst

“Geen enkele machine kan de menselijke ervaring echt repliceren” Tal van geavanceerde technologieën lijken sensorisch onderzoek de komende jaren ingrijpend te gaan veranderen. Wat is daarin straks nog de rol van de mens? Hoe moeten de panels van de toekomst eruitzien? door Robert Heeg Kunstmatige intelligentie, met name ChatGPT, Virtuele en Augmented Reality, geavanceerde sensoren

ResearchOps, nut en noodzaak van een nieuwe functie

Er is een nieuwe functie aan het ontstaan in het insightslandschap: ResearchOps. Wat is dat precies, en waarom is het nodig? Markus Leineweber, partner/business designer bij Perspective, legt het uit. door Robert Heeg Grotere organisaties als VodafoneZiggo, ABN AMRO, Booking.com, Adidas en IKEA werken er al langer mee: ResearchOps. Deze functie stuurt zowel mensen als

Hoe stimuleer je creatief denken in het onderwijs?

“Creativiteit is atletiek van het brein” Creatief denken helpt studenten én onderzoekers oplossingen te bedenken voor complexe problemen, nieuwe ideeën te genereren en te innoveren. Maar hoe stimuleer je dat in het onderwijs? We vroegen het aan Anita Cox, van Eureka Research & Consultancy. door Robert Heeg Waarom is het belangrijk om creatief denken in

Reactie onderzoeksbranche op datalekken

Deze week verschenen meerdere berichten in de media over grootschalige datalekken in de marktonderzoeksector. Deze lekken waren het gevolg van een hack en daaropvolgend datalek bij een softwarehuis dat door verschillende grotere marktonderzoeksbureaus wordt gebruikt. De onderzoeksbranche betreurt dit zeer, maar wil ook benadrukken dat cybercriminaliteit een maatschappelijk probleem is. Meerdere grote marktonderzoeksbureaus en hun

Hoe overleef ik… mijn eerste baan?

Een eerste baan is best spannend. Om je vuurdoop zo soepel mogelijk door te komen, heeft SMART een paar tips voor je. Als netwerk voor Young Professionals van beginnende (of inmiddels redelijk ervaren) harde werkers hebben wij tenslotte ook in jouw schoenen gestaan. Je hele studietijd hoorde je prachtige ervaringen van mensen die hun droombaan